Banner
Banner
VIỆT NAM SỬ THI PDF Print E-mail
Written by Hoà Thượng Thích Giác Lượng   
Friday, 14 August 2020 22:20

VIỆT NAM SỬ THI

GIÁC LƯỢNG TUỆ ĐÀM TỬ
(Trọn bộ 6 quyển)

QUYỂN I

NGUỒN SỐNG XUẤT BẢN

1760  West  Jensen  Ave.
Fesno, CA. 93706 – 4600
Mobile: (408) 896-8198
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


LỜI NÓI ĐẦU

Viết v lch s Vit Nam thì xưa nay đã có rt nhiu nhà viết s, dù các bc tin bi đã viết vi dng nào: “Như b Vit Nam S lược ca c Trn Trng Kim” ; - “Đi Vit S ký Bn k toàn thư ca Ngô Sĩ Liên”; - “Đi Vit S ký tân biên ca Ngô Thì Sĩ”; - “Đi Vit S ký toàn thư ca Lê Văn Hưu”; - “Vit S Tiêu Án ca Ngô Gia Văn Phái Ng Phong Ngô Thì Sĩ”; Vit Nam Thi S Hùng Ca ca nhà thơ Mc Giang”; - “Vit Nam S Ca (lc bát) ca Ngc Thiên Hoa”; - “Vit Nam Quc S Hùng Ca ca Cu Móng NTTTLA”; v.v…- Và trang nhà “Bách khoa toàn thư m Wikipedia tiếng Vit” v.v.… mà tôi đã hân hnh được đc và quan tâm theo đui, xét thy trang nhà ny có phn cp nht nhiu chi tiết căn bn mà tôi đã da vào đây, thêm vào vi nhiu tài liu strong nhiu tác phm nêu trên mà tôi đã dùng đ din đt cho thi phm “Vit Nam S Thi” ny, tôi c gng hoàn tt đ đáp ng nguyn vng ước mong ca mình qua nhng vn đ mà tôi mun đ cp đến như:

1)- “Thi Hoá S Vit”: Sut chiu dài lch s Vit Nam t thi Thượng c h Hng Bàng cho đến thi đi hin kim…

2) – “Vit Lch Hoá”: Đi chiếu vi Tây lch gn “Năm Ngàn Năm Văn Hiến Vit Nam” cho mi thi đi. (Vit lch: Năm thứ nhứt, trưc Tây lch: 2879 năm)

3) – “Chi Tiết Hoá”: Nêu rõ thi gian ca mi thi đi bng Vit lch và Tây lch, trình bày chi tiết mi triu đi ca 18 Vương Hiu Hùng Vương và các vua, quan, các thi y v.v…

Nói như vy không phi là t xưa nay, không hoc chưa có người “Thi hoá”, hoc “Đối chiếu” hay là không có người viết “chi tiết”; Có, có rt nhiu, nhưng mi v, mi nhà thơ thi hoá mi cách khác nhau, mi người mi v; Còn đi chiếu thì ch có mt s nào quan trng h nhc thoáng qua mà thôi, còn toàn là dùng theo “Tây lịch”, làm cho nhiu người, đa s là quên hoc chng biết gì v “Việt lịch” ca dân tc Vit chúng ta, ch nghe nói đi khái là “Bn Ngàn Năm Văn Hiến Vit Nam”, hoc nói T Quc Vit Nam ta có gn “Năm Ngàn Năm Văn Hiến”; Là Quc lch Vit, là ngun gc Vit; Là ci ngun ca dân tc Vit mà chúng ta b hn hoc lơ là, không h đ cp đến; Chúng ta là người Vit, sinh ra, ln lên và sng trên đt nước Vit Nam, mà my ai c tình dùng Vit lch, ch quen dùng Tây lch trên các văn kin, văn thư  hành  chánh  thông  dụng, như thế là chúng ta đã b mt gn ba ngàn năm Vit lch ca T quc, ca dân tc chúng ta, vic đó là thế nào ! ? -Thế là sao?  Thưa quí v ? - Tôi thc mc, cũng như đã có rt nhiu người thc mc như vy. - Nhưng hi ai đây? - hi ai ? và ai đã có trách nhim tr li cho người Vit chúng ta! - ri cũng li b qua ! không h nghĩ ti !

Chúng tôi hc lch s t nh, và thnh thong cũng đc đi đc li lch s Vit đ ôn tp, đ gi gìn truyn thng quí báu, giá tr “Bn Ngàn Năm, hay Năm Ngàn Năm Văn Hiến Vit Nam”, ngày lp quc, năm khai sinh ra nước Vit, ai đã khai sinh và tính t năm nào ? - Đc s, các Ngài tin bi viết s lưu li đi đi, cho chúng ta biết: “Lạc Long Quân và Âu Cơ là Tổ sáng lập nước Việt, là thời đại họ Hồng Bàng, Kinh Dương Vương lập quốc vào năm 2879 trước Tây lịch, Quốc hiệu là Xích Quỷ”. Các Ngài viết s li dùng “Lịch Tây” làm chun, đ tính lùi li cho ti đi Kinh Dương Vương, tc là “Năm Th Nht Ca Vit Lch”. Tính đ cho biết vy thôi ch không h dùng “Việt lịch”. Đó chính là “Quc Lch Vit Nam” (năm 2879  tức là năm Nhâm tuất, năm thứ nhất Kinh Dương Vương lập quốc). Vit Nam ta đã có mt nn văn hiến lâu đi như thế, T lp quc nước ta xưng là “Rng và Tiên” (tc Cha Rng M Tiên) mà con cháu sau ny đã bỏ quên gc ngun Tc Vit, b năm lp quc xây dng giang sơn gm vóc, li đi dùng năm Chúa Jesus giáng sinh tc là h dùng năm Tây lch, do gic Pháp đô h nước ta và áp đt năm Tây lch lên s dân tc Vit Nam ta t đó đến nay, h li còn ma mai cho nhng thi k trước Tây lch, h nói là trước công nguyên! - Thế là sao ? Công nguyên là thế nào? – Nghĩa làm sao vy ? Công nguyên là sau gn 3000 năm ca Vit lch kia mà ! - Ti sao ta không dùng Vit lch tính t ngày lp quc, lp nước Vit Thường, lp nước Văn Lang k t năm “Nhâm tuất” (Tr.Tl.2879 năm) kéo dài trong các thi đi ca 18 thi Hùng Vương cho đến bây gi là năm “Mậu tuất Việt lịch: 4897”năm, còn “Tây lịch chỉ có 2018” năm. Như thế, Vit Nam ta đã có mt nn văn hiến lâu đi (Thượng c thi đi), ti sao chúng ta không ly t năm lp quc cho đến ngày nay làm “Quc Lch Vit Nam” có phi là hp lý, hp tình, hp “Nhân Bản Tính Việt Nam Quốc Tộc” hay không ? mà li đi dùng ly lch ca thc dân Pháp đô h nước ta, ch trong thi gian gn 100 năm cướp nước! Vì l chúng ta quen tt ri c nghĩ là chuyn tm thường mà lơ đnh  b qua,  không cho là Đo Lý Vit Tc”, phũ phàng Quc T Hùng Vương, đã khiến cho có nhiu người quên ngun b gc, vong bn cung tâm, mê lm phn Đo (Đạo Tổ Tiên Ông Bà Cổ Đại Việt), h đã có mưu đ th đon, và lúc nào h cũng t hào vng ngoi ! Do vy, chúng tôi đã tìm cách tính Vit lch đi chiếu Tây lch sut chiu dài lch s gn “Năm Ngàn Năm Văn Hiến Vit Nam”.

Tôi rt ly làm hãnh din và sung sướng được làm mt người con dân nước Vit, có mt lch s lâu dài như vy. Mt nước Vit Nam nh bé nhưng có mt dân tc chí khí qut cường, có mt tinh thn bt khut, mt ngàn năm b gic Tàu (Bc phương) đô h, bt dân tc ta làm nô l, nhưng cũng đã nhiu ln b đánh bt ra. Gn trăm năm gic Tây (Đế quc Pháp) đô hộ, cũng đã gii thoát gông cùm xing xích, đánh đui thc dân, thoát vòng kìm kp! Vit Nam đã giành được đc lp, t ch, thoát khi ách Tây, Tàu.

Đc lch s Vit Nam, các vua Hùng dng nước, ni tiếp truyn thng kiêu hùng, tinh thn bt khut. Đt nước ta đi nào cũng có các nhà yêu nước, các bc Anh hùng, nhiu bc Sĩ phu gi nước, nhiu k sĩ bo v giang san, t thi Trưng Triu cho đến thi H Khúc,  ri Đinh, Lê,  Lý, Trn.  Lê Li, Quang Trung Nguyn Hu v.v… và liên tiếp đến sau ny không mt người dân Vit Nam nào đã hay phũ phàng bán nước theo gic, ch có nhng k vô lương, vô thn, phn bi dân tc như: Trn ích Tc, Lê Chiêu Thng v.v…, li dng quyn hành, tham danh theo gic, nht là gic Pháp, gic Tàu, cũng như trong thi đi hin nay có lm k bán nước cu vinh, làm cho đt nước điêu linh, dân tình thng khổ!

Trong khi tôi đang say sưa vi mch văn t “Ngun Văn S Liu” ca nhiu tác giqua nhiu tác phm, hoc qua nhiu trang nhà chú trng v văn hc lch s Vit Nam, tôi được biết rõ thêm v văn hoá Lương Ch do nhà kho cu văn hc văn hiến Vit Nam Hà Văn Thu giới thiệu. Ông viết: “Văn hoá Lương Chử (Liangzhu) được phát hiện tại trấn Lương Chử, Huyện Dư, thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang là nền Văn hoá có hậu kỳ đá mới tồn tại từ 3300 tới 2200 năm trước Tây lịch. Văn hoá Lương Chử phân bổ chủ yếu ở Thái Hồ, thuộc lưu vực sông Dương Tử, nơi người Việt cổ định cư….(Xem phần chú thích thời đại Kinh Dương Vương lập quốc).

Điểm đặc biệt mà riêng cá nhân tôi rất hài lòng, cũng là  một dịp  may đã  đáp ứng sự  thắc mắc từ lâu chưa từng được mở tỏ, tôi nghĩ, chắc có nhiều người chưa được nắm bắt rõ ràng trong giai đoạn lịch sử 18 đời Hùng Vương qua một chiều dài có đến 2622 năm mà tại sao chỉ có 18 đời Hùng Vương? các sử gia, các học giả không nói rõ được. Nay có Cụ Biệt Lam Trần Huy Bá đã cất công sưu tầm, khảo cứu và cụ đã trình bày một cách khúc chiết rõ ràng có thể là mới lạ, nhưng có lẽ chúng ta coi đây là một tài liệu rất hợp lý, quý giá. (xem chú thich 18 chi của Hùng Vương trang ….) Trong tài liệu này ghi chép là “18 chi của 18 thời đại Vua Hùng”, mỗi chi gồm có nhiều đời vua. (Đọc chi tiết bên trong ghi rõ).

Nói đến lịch sử Việt Nam là một “Kho Tàng Văn Hoá Vĩ Đại”, tôi đã được nhìn tận mắt, đọc tận nguồn, đọc có lúc như choáng váng ngộp thở, con người và thời gian có hạn thì làm sao đọc tận cùng, hiểu rốt ráo! - Bởi vậy, nên  những  điều  mà  tôi  được  ghi nhận vào đây và “Diễn Hoá Ra Thơ” để cho dễ đọc dễ nhớ, lại có lúc bình thảng, rảnh rang đem ra nhâm nhi ngâm vịnh, trút bớt nỗi niềm nhớ nước nhớ quê. Và đây cũng là một tài liệu “Văn Học Lịch Sử Việt Nam” trao gởi đến mọi gia đình người Việt Nam ly hương, lưu giữ trong tủ sách hầu giúp duyên cho con cháu chúng ta được đọc để biết lịch sử Việt Nam, nền văn hoá của dân tộc Việt Nam ta đã trải qua gần “Năm Ngàn Năm Văn Hiến”.

Có một điều mà tôi phải xin lỗi, nhất là các bậc thầy và quí độc giả, vì trước đây cũng đã có ngưới thắc mắc và góp ý với tôi, sao không viết bằng một thể loại “THƠ”? – Điều đó cũng đúng thôi, tôi đã cảm ơn, nhưng xin thưa là, điều đó tôi không định trước và bắt buộc phải làm như vậy! vì tôi nghĩ, “Thi Hoá Thơ” thì cảm hứng nó bộc phát ra loại, luật nào thì ghi theo loại đó mà thôi.

Trong lời nói đầu nầy là phần thưa gởi tâm tư, trình bày ý nguyện cùng các bậc tiền bối và độc giả muôn phương, cũng như những vị đã quan tâm góp phần vào tác phẩm văn học lịch sử nầy. Trước nhất, tôi  xin  chân  thành  cảm ơn  Giáo sư Đào Đức Chương, Bút danh Việt Thao, một nhà Sưu khảo, Biên khảo, một Giáo sư Sử học đã ưu ái khuyến khích tôi “Thi Hoá Việt Sử” để lưu lại cho văn học Việt Nam, Gs. cũng đã cung cấp cho một số tài liệu sử căn bản, tôi hứa sẽ cố gắng.

*- Ngoài ra còn có Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, và Gíáo sư Võ Du, Nhà văn Chu Tấn, đã đóng góp nhiều ý kiến, cũng như đọc và sửa những sai sót chính tả văn phạm  v.v…

*- Học giả Sử gia Trần Nhu, đã đọc kỹ và góp ý qua đề tài tôi đặt: “Nguồn Sử Việt Danh Nhân Thi Hoá”, Nhà văn Trần Nhu đã đề nghị tôi thay đổi đề tài cho tác phẩm là: “VIỆT NAM SỬ THI” ý kiến nầy thật xúc tích, đầy ý nghĩa, tôi hoan hỷ chấp nhận.

*- Giáo Sư Đào Đức Chương sau khi soát xét, nghiền ngẫm và hoan hỷ thúc đẩy tôi sớm hoàn tất bộ sử liệu quan thiết cho nền văn hoá Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thời đại.

*- Tác phẩm được sắp xếp chu đáo, sưu tầm hình ảnh, trình  bày  sáng sủa,  sống  động, layout chương mục rõ ràng, đẹp đẽ, nói chung vấn đề  trang trí sách  thật kỳ công, mỹ thuật  v.v… do  sự  đóng  góp chuyên môn của Kỷ sư Trần Vũ đã tạo nên bộ sách trang nhã và khiêm tốn, đầy ý nghĩa của nền văn học Việt Nam.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng: “Một tác phẩm thi hoá về lịch sử không thể nào lột hết từng chi tiết, ghi rõ hết từng sự việc cho mỗi trường hợp, mỗi vấn đề, hay có những điều quan thiết mà thiếu sót, đó là điều chắc chắn nơi thi phẩm nầy, rất mong được sự góp ý, bổ sung những điều quan trọng giúp cho lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cáo lỗi cùng các Học giả, Văn học, Sử gia, các nhà làm văn hoá và quí độc giả muôn phương !”

Và cũng là điều hết sức cảm động qua sự quan tâm của quí vị như: Gs. Đào Đức Chương, Gs. Nguyễn Hồng Dũng, Gs. Võ Du, Nhà văn Chu Tấn, Nhà văn học Sử gia Trần Nhu, Kỷ sư Trần Vũ v.v… đã giúp cho tác phẩm “VIỆT NAM SỬ THI” thành toàn một cách tốt đẹp, tác giả xin chân thành cảm ơn quí vị.

Fresno, California Mùa Xuân Năm Mậu Tuất

Việt lịch năm thứ 4897

Tây lịch năm 2018

Tác giả kính bút

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 

Last Updated on Saturday, 15 August 2020 18:54
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony