Banner
Banner

Hình Ảnh Khất Thực Của Đoàn Du Tăng Tại San Jose, CA, United States

(Itinerant Monks walk receiving alms in San Jose, California, USA)

KT San Jose 4- 09 f1 KT San Jose 4- 09 f3 KT San Jose 4- 09 f4 KT San Jose 4- 09 f6 KT San Jose 4- 09 f7 KT San Jose 4-09 . f5 Picture 1091 Picture 1094 Picture 1096 Picture 1097 Picture 1101 Picture 1102 Picture 1107 Picture 1108 Picture 1113 Picture 1114 Picture 1118 Picture 1119 Picture 1120 Picture 1121 Picture 1122 Picture 1126 Picture 1128 Picture 1132 Picture 1133 Picture 1134 Picture 1135 Picture 1137 Picture 1138 Picture 1139 Picture 1150 Picture 1152 Picture 1153 Picture 1154 Picture 1155 Picture 1160 Picture 1162 Picture 1171 Picture 1172 Picture 1175 Picture 1187 Picture 1194 Picture 1195 Picture 1196 Picture 1200 Picture 1201 Picture 1208 Picture 1216 Picture 1217 Picture 1302 Picture 1305 Picture 1306

 

Hình Ảnh Khất Thực Của Đoàn Du Tăng Tại Houston, TX, United States

(Itinerant Monks walk receiving alms in Houston, Texas, USA)

6-4-2009 houston 016 6-4-2009 houston 017 6-4-2009 houston 024 6-4-2009 houston 036 6-4-2009 houston 038 6-4-2009 houston 039 6-4-2009 houston 040 6-4-2009 houston 041 6-4-2009 houston 043 6-4-2009 houston 044 6-4-2009 houston 046 6-4-2009 houston 048 6-4-2009 houston 049 6-4-2009 houston 053 6-4-2009 houston 061 6-4-2009 houston 064 6-4-2009 houston 065 6-4-2009 houston 066 6-4-2009 houston 069
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử