Banner
Banner
Tài sản công (Corporate assets) PDF Print E-mail
Friday, 07 January 2011 08:12

Tài-sản công (Corporate assets) của Đoàn Du-Tăng Thế-Giới: 

   * PHƯƠNG-TIỆN DI-CHUYỂN và THÔNG-TIN

 

Đoàn Du-Tăng Thế-Giới tri-ân và tán-thán công-đức qúi Phật-Tử đã bảo-trợ,

 cúng-dường, tạo điều-kiện cho Tăng đoàn có phương-tiện như: Xe Mini Van, RV,

 bus, computer, laptop, printer, TV, projector, cellular phone,... để hành-đạo ngày

 càng hữu-hiệu.

 

 Nếu qúi-vị muốn được giảm thuế lợi tức hàng năm (itemize income tax deduction)

do cúng-dường các tặng-dữ (donnations) kể trên, hoặc bằng chi-phiếu (personal

checks), xin xác minh chuyển nhượng (payable to) "Đoàn Du Tăng Thế Giới", hoặc

"The World Itinerant Monk Congregation", Tax ID #27-1123502, và gởi về địa-chỉ:

             1760 W. Jensen Ave, Fresno, California 93706, USA.

 

Cũng xin nhắc nhở quý vị rằng, theo luật về thuế vụ, Tăng-đoàn không chịu trách

 nhiệm giảm thuế trên các tặng-dữ (hiện-vật hoặc tiền) cúng-dường cho cá nhân

(Tax deductions are not allowed for donations to individuals).

 Ngoài ra, tổ chức phi lợi nhuận (nonprofit organization) như chúng tôi, phải khai

 thuế nếu có nguồn thu nhập hơn 25,000 dollars/năm, dù chỉ do các tặng-dữ.

 

Đoàn Du Tăng Thế Giới tri ân và tán thán công đức quý vị.

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 06:38
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử