Banner
Banner
Tài sản công (Corporate assets) PDF Print E-mail
Friday, 07 January 2011 08:12

Tài-sản công (Corporate assets) của Đoàn Du-Tăng Thế-Giới: 

   * PHƯƠNG-TIỆN DI-CHUYỂN và THÔNG-TIN

 

Đoàn Du-Tăng Thế-Giới tri-ân và tán-thán công-đức qúi Phật-Tử đã bảo-trợ,

 cúng-dường, tạo điều-kiện cho Tăng đoàn có phương-tiện như: Xe Mini Van, RV,

 bus, computer, laptop, printer, TV, projector, cellular phone,... để hành-đạo ngày

 càng hữu-hiệu.

 

 Nếu qúi-vị muốn được giảm thuế lợi tức hàng năm (itemize income tax deduction)

do cúng-dường các tặng-dữ (donnations) kể trên, hoặc bằng chi-phiếu (personal

checks), xin xác minh chuyển nhượng (payable to) "Đoàn Du Tăng Thế Giới", hoặc

"The World Itinerant Monk Congregation", Tax ID #27-1123502, và gởi về địa-chỉ:

             1760 W. Jensen Ave, Fresno, California 93706, USA.

 

Cũng xin nhắc nhở quý vị rằng, theo luật về thuế vụ, Tăng-đoàn không chịu trách

 nhiệm giảm thuế trên các tặng-dữ (hiện-vật hoặc tiền) cúng-dường cho cá nhân

(Tax deductions are not allowed for donations to individuals).

 Ngoài ra, tổ chức phi lợi nhuận (nonprofit organization) như chúng tôi, phải khai

 thuế nếu có nguồn thu nhập hơn 25,000 dollars/năm, dù chỉ do các tặng-dữ.

 

Đoàn Du Tăng Thế Giới tri ân và tán thán công đức quý vị.

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 06:38
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử