Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

a) Trụ xứ Tịnh Xá Ngọc Pháp, Nha Trang:

Đại Đức Giác Lượng được Giáo Hội bổ nhiệm về trụ xứ tại Tịnh Xá Ngọc Pháp, Nha Trang, nhiệm kỳ 3 tháng đầu năm 1965. Bước chân rảo khắp thành phố Nha Trang rồi lần lược xuyên qua các Thành phố lân cận, chí đến những miền quê hẻo lánh xa gần.

b) Hành Đạo vùng Cát Lợi, Xã Vĩnh Lương:

Duyên lành đưa đẩy, tôi đến hành đạo vùng Thôn, xóm Lương Sơn, Cát Lợi, Vĩnh Lương v.v.., trên đường dài hoá duyên “Bình Bát Chứa Chan Lòng Bác Ái, Lá Y Nhuần Đượm Ý Từ Bi” Y Vàng chói sáng, Bình Bát vai mang. Lòng người thương cảm, hạnh đạo Du Tăng, đầu trần chân không, trên các nẻo đường thôn xóm và từng bước trên đường Quốc lộ I hướng về Nam. Ông Bà Võ Phú chủ vườn xoài, từ từ dưới mái hiên nhà vừa ra khỏi cửa, trên tay mang sẵn phẩm vật cúng dường nhà Sư Khất Sĩ. Cơ duyên thăm hỏi, tâm sự giải bày, giữa nhà Sư và người Tín chủ, Ông Bà tỏ ra lờng cảm mến. Qua bao lần hoá duyên, bao lần trao đổi, tâm người như đã tỏ thông duyên sự, tâm đạo thể hiện sự quí kính nơi long, như quả già sắp chin, mùi thơm Đạo lý  lan toả nơi đây, phảng phất mùi hương Đạo vị, làm phấn khởi tâm hồn của người phát ý: “Hiến dâng khu đất để tạo dựng cốc am cho nhà Sư dừng chân cảm hoá dân làng.” Một bữa nọ, Ông Bà Võ Phú thật sự trình bày với nhà Sư, muốn phát tâm dựng lên chiếc cốc. Có lẽ Ông Bà đã thượng lượng với nhau, thảo luận thuận tình, hôm nay mới mạnh dạn thưa thỉnh, trình bày ý nguyện chân thành với nhà Sư bằng ngôn từ tha thiết. Nhà Sư quá cảm động qua sự thể hiện tâm thành, nên đã hứa rằng: “Sẽ về trình lại với Đức Thầy Trưởng Giáo Đoàn, bậc bề trên đề Ngài chứng minh chấp nhận.”Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử