Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 4 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

thiêng, linh hiển nhiệm mầu, bởi chung quanh núi đồi bao bọc, rừng xanh cây mát bao che. Những ngọn gió từ biển Đông thổi vào, ngày mát đêm thanh, khiến cho kẻ Âm như nhẹ nhàng tỉnh thức bởi những tiếng Kệ lời Kinh, chuông mõ ngân vang suốt bốn mùa Tín, Tăng  tụng niệm, khi gặp những đám tang của những Bạn Đạo vừa dĩ mãn báo thân, hoà mình vào cát bụi, chung số phận một kiếp vô thường! không hơn không kém!

Do vậy, mà cảnh núi rừng đã đưa đẩy lòng tôi yêu chuộng thích ưa, để tâm cám cảnh.

“Nương mình ở chốn thanh êm.

Thì lòng khoái lạc càng thêm thâm trầm.”

Đã có rất nhiều cơ hội tôi đến đây, nếm được lý vô thường, thắm mùi tử biệt sanh ly! Nhiều dịp cảm kích những giọng bi ai thảm não đau buồn.!. Có khi lại được thưởng thức những bản nhạc trầm hùng mà thương cảm sự oái oăm nấc nghẹn tủi hờn.!. Nhiều tư tưởng khơi nguồn từ định lý vô thường mà mở khai tâm tuệ. Những bài “Pháp Vô Ngã” đã khiến tôi đơ cứng tâm hồn, chẳng còn mềm yếu như bấy thuở ban sơ khi mới lách mình vào Đạo. Những lý luận biện tranh nơi rừng xanh núi biếc đơn thuần, không nguời lui tới để biết mình chẳng còn đối thủ dõi theo, hơn thua phải quấy rộn lòng! Bao nhiêu đó đủ làm cho tôi quan tâm đến cảnh núi rừng thanh tịnh. Có lẽ sẽ một lúc nào đó, có cơ hội phải thời hợp lúc, tôi sẽ được thưởng thức khí thiêng u tịch nơi nầy.Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử