Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 8 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

cương sáng ngời chói lọi. Đó là những “Hùng Tâm, Hùng Khí” được trui rèn từ lò luyện “Giới Đức thâm sâu, trong rừng Kinh Luân” cao quí.

Thì ra, Đạo lý là nguồn mạch bất tận muôn đời, ai ai cũng có quyền thừa hưởng suối ngọt nguồn trong, chứ không ai vô tình phủ nhận để chịu thiệt thòi, đánh mất sự khôn ngoan.

Do Vì:

“Nguồn Linh Vẫn Nhiệm,

“Suối Hiển Vẫn Mầu,

“Thiền Đạo Vẫn Truyền,

“Viện Tàng Vẫn Chứa”

“Giác Thức Vẫn Thiêng,

“An Ngôi Vẫn Ngự.

Những năm tháng gần đây, sự linh mầu soi sáng nguồn thiêng, cơ Duyên gọi thức, “Bậc Truyền Thừa Nối Nghiệp Tiền Nhân, Giữ Gìn Truyền Thống.” Thượng Toạ Giác Phùng Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung, Hiệp Cùng Tăng Chúng Đồng Trụ”, phát nguyện dấn bước đến “Địa Linh Lưu Kỷ” tái xây dựng “Đạo tràng Giác An Thiền Viện” Ngôi Quí Tự, Chứng Tích Ngàn Năm Lưu Giữ Tài Liệu Lịch Sử, Sự Viên Tịch Nhiệm Mầu Của Bậc Thầy Khà Kính: Trưởng Lão Giác An, trở thành một “Thánh Tích Phật Giáo Khả Quan Của Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà”, đời đời ghi dấu.

IV )  Dự Án Đang Lên

Đã nói rằng Thánh Tích Phật Giáo, nơi mà ơn trên đã đặt định, “Phật” ban điễn lành soi sáng lòng chân, “Tổ” mang niềm tin traoLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử