Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 9 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

Người phụng đạo, “Thầy” hiền chứng đắc di chiếm Từ ngôn, dạy tâm kiên cố. Bao nhiêu thử thách đo lòng, bấy nhiêu gian truân cay đắng, duy chỉ dùng chữ “nhẫn” làm chất liệu kim cương, lấy chữ “nhục” chở che để tiến thủ trên đường dài cho sứ mạng.

Do vậy, đỉnh núi thiêng đã gợi cảm cuốn lôi kẻ môn đồ người hiếu tử, đặt chân lên chốn địa linh nầy, tạo thành dấu ấn, lưu chứng tích  ngàn sau.

Dù đã hơn ba mươi năm dài xa quê lìa cội, nhưng lòng vẫn canh cánh bên lòng, quan tâm đến tiền đồ Giáo Hội, chú ý đến những yếu điểm thuộc cơ sở tinh thần, mà nhất là nơi chứng tích linh thiêng, pháp mầu hiển hách: Đồi “LƯU KỶ” luôn ám ảnh lương tâm, niềm ưu  tư mãi cuộn tràng thao thức. Sau bao lần liên hệ, trải qua nhiều tháng rộng năm dài, dư âm như đã nối nguồn điễn lực, giao cảm tuyệt vời, sự quyết định từ nơi ơn trên Phật, Tổ, Thầy minh chứng, Giáo Hội thuận tình, dưới trên thâm cảm.

Thượng toạ Giác Phùng được đặc trách sự nghiệp, Phật sự dấn thân, thiết lập dự án, trình Giáo Hội xét duyệt, qua Chính quyền điạ phương xác chứng, với niềm hoan hỷ chung lo cho tiến trình xây dựng.

Dự án đã bắt đầu khởi công, như bánh tét lột lần. Tuy vậy, vì đây là Phật sự qui mô, một công trình vĩ đại, tạo xây Thánh tích để đời. thì có lẽ ơn trên gia hộ, Phật Tổ độ trì, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, dũ niềm lân mẫn.

Rồi đây, “Phật Tích Tứ Động Tâm” thành tựu, làm nơi ôn tập  lịch sử Phật Tổ ngàn xưa. “Thánh Tượng Đức Quán Thế Âm” sừng sững, từ đỉnh cao nhìn xuống Ta Bà, quán xét tiếng khổ tối tăm nơi biển hồng trần đắm luỵ, độ thoát bao cảnh nạn tai, vượt qua muôn ngàn khổ ách ! “Đức Di Lặc” hiện thân, mang niềm an vui trải khắp cõi đời, chúng sanh an lạc, khách tham quan sẽ hàiLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử