Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 3 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

c)  Xây dựng Tịnh Xá Ngọc Tòng:

Am cốc được dựng lên, hằng ngày được đi hoá duyên khất thực là một nguồn vui trong người Đạo Sĩ “Du Tăng Khất Sĩ Ra Đời. Chiếc Thuyền Giáo Hội Vớt Người Trầm Luân”. Không lâu Đức Thầy tới lui thăm viếng, có lúc Ngài đi tàu lửa, có lúc Ngài lại đi xe đò, có lúc Thầy Trò cùng đi xe đò, có khi Thầy Trò cũng cùng đi tàu lửa, đến đi qua lại, tới lui nhiều bận, nhiều kỳ. Khi vui Đức Thầy thố lộ tâm tình, Ngài nói nơi nầy có lý: “ mình có thể xây dựng cơ sở làm trung tâm, tới lui dễ dàng và thuận tiện lắm đấy con ạ…” Ông Bà Võ Phú thật sự rất vui mừng vi đáp trọn lời nguyền đã hứa, Ông Bà rất hoan hỷ khi nghe Đức Thầy chấp nhận, thế là nơi đây được xây dựng lên Ngôi Đạo tràng Tịnh Xá, Thầy đặt tên  “Tịnh Xá Ngọc Tòng”,Thầy nói:Sau nầy đâu đâu cũng đều qui tụ về  đây cả thảy”.

Tịnh Xá xây xong, tiếp tục Đức Thầy dạy xây dựng Tổ Đình, vì nơi đây là Trung tâm đi Nam cũng dễ, đi Bắc cũng thuận đường, xe lửa xe hơi gì cũng dễ dàng xin phương tiện, Thầy đặt tên là “Tổ

Đình Nam Trung” Đức Thầy còn dạy thêm rằng: “Thầy là Người Miền Nam ở tại  Tỉnh Sa Đéc, mà bước chân hành đạo và lập

đạo đầu tiên ở miền Trung, nên Thầy dùng địa điểm nầy làm Trung Tâm  để xây dựng “Tổ Đình Nam Trung” là như vậy”.

d) Thiết lập Nghĩa Trang:

Nghĩa trang Đèo Rù Rỳ được dựng lên để đáp ứng việc Tang Tế của Phật Tử  thành phố Nha Trang và những vùng phụ cận, mà Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung đã quan tâm cung cấp nhu cầu. Vì rằng: “Độ Sanh Độ Tử như nhau. Độ người sống trước kế sau độ linh hồn.” Không khí Nghĩa Trang thật vô cùng ấm cúng. Cảnh trí Nghĩa Trang thật trầm hùng huyền bí, ẩn chứa khíLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử