Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 3 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

c)  Xây dựng Tịnh Xá Ngọc Tòng:

Am cốc được dựng lên, hằng ngày được đi hoá duyên khất thực là một nguồn vui trong người Đạo Sĩ “Du Tăng Khất Sĩ Ra Đời. Chiếc Thuyền Giáo Hội Vớt Người Trầm Luân”. Không lâu Đức Thầy tới lui thăm viếng, có lúc Ngài đi tàu lửa, có lúc Ngài lại đi xe đò, có lúc Thầy Trò cùng đi xe đò, có khi Thầy Trò cũng cùng đi tàu lửa, đến đi qua lại, tới lui nhiều bận, nhiều kỳ. Khi vui Đức Thầy thố lộ tâm tình, Ngài nói nơi nầy có lý: “ mình có thể xây dựng cơ sở làm trung tâm, tới lui dễ dàng và thuận tiện lắm đấy con ạ…” Ông Bà Võ Phú thật sự rất vui mừng vi đáp trọn lời nguyền đã hứa, Ông Bà rất hoan hỷ khi nghe Đức Thầy chấp nhận, thế là nơi đây được xây dựng lên Ngôi Đạo tràng Tịnh Xá, Thầy đặt tên  “Tịnh Xá Ngọc Tòng”,Thầy nói:Sau nầy đâu đâu cũng đều qui tụ về  đây cả thảy”.

Tịnh Xá xây xong, tiếp tục Đức Thầy dạy xây dựng Tổ Đình, vì nơi đây là Trung tâm đi Nam cũng dễ, đi Bắc cũng thuận đường, xe lửa xe hơi gì cũng dễ dàng xin phương tiện, Thầy đặt tên là “Tổ

Đình Nam Trung” Đức Thầy còn dạy thêm rằng: “Thầy là Người Miền Nam ở tại  Tỉnh Sa Đéc, mà bước chân hành đạo và lập

đạo đầu tiên ở miền Trung, nên Thầy dùng địa điểm nầy làm Trung Tâm  để xây dựng “Tổ Đình Nam Trung” là như vậy”.

d) Thiết lập Nghĩa Trang:

Nghĩa trang Đèo Rù Rỳ được dựng lên để đáp ứng việc Tang Tế của Phật Tử  thành phố Nha Trang và những vùng phụ cận, mà Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung đã quan tâm cung cấp nhu cầu. Vì rằng: “Độ Sanh Độ Tử như nhau. Độ người sống trước kế sau độ linh hồn.” Không khí Nghĩa Trang thật vô cùng ấm cúng. Cảnh trí Nghĩa Trang thật trầm hùng huyền bí, ẩn chứa khíLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony