Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 8 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

cương sáng ngời chói lọi. Đó là những “Hùng Tâm, Hùng Khí” được trui rèn từ lò luyện “Giới Đức thâm sâu, trong rừng Kinh Luân” cao quí.

Thì ra, Đạo lý là nguồn mạch bất tận muôn đời, ai ai cũng có quyền thừa hưởng suối ngọt nguồn trong, chứ không ai vô tình phủ nhận để chịu thiệt thòi, đánh mất sự khôn ngoan.

Do Vì:

“Nguồn Linh Vẫn Nhiệm,

“Suối Hiển Vẫn Mầu,

“Thiền Đạo Vẫn Truyền,

“Viện Tàng Vẫn Chứa”

“Giác Thức Vẫn Thiêng,

“An Ngôi Vẫn Ngự.

Những năm tháng gần đây, sự linh mầu soi sáng nguồn thiêng, cơ Duyên gọi thức, “Bậc Truyền Thừa Nối Nghiệp Tiền Nhân, Giữ Gìn Truyền Thống.” Thượng Toạ Giác Phùng Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung, Hiệp Cùng Tăng Chúng Đồng Trụ”, phát nguyện dấn bước đến “Địa Linh Lưu Kỷ” tái xây dựng “Đạo tràng Giác An Thiền Viện” Ngôi Quí Tự, Chứng Tích Ngàn Năm Lưu Giữ Tài Liệu Lịch Sử, Sự Viên Tịch Nhiệm Mầu Của Bậc Thầy Khà Kính: Trưởng Lão Giác An, trở thành một “Thánh Tích Phật Giáo Khả Quan Của Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà”, đời đời ghi dấu.

IV )  Dự Án Đang Lên

Đã nói rằng Thánh Tích Phật Giáo, nơi mà ơn trên đã đặt định, “Phật” ban điễn lành soi sáng lòng chân, “Tổ” mang niềm tin traoLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử