Banner
Banner
Lịch sử Đức Phật Tổ Thích ca Mâu Ni PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:16

Lịch sử Đức Phật Tổ Thích ca Mâu Ni

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
(Chú thích theo 31 tấm hình trong bộ Lịch sử.)1/  TRỜI  ĐÂU XUẤT CHƯ THIÊN CUNG THỈNH
NGÀI HỘ MINH BỒ TÁT GIÁNG TRẦN
LÂM PHÀM, THỊ HIỆN VĨ NHÂN
ĐỘ SINH CHÚNG, THOÁT KHỔ LUÂN TA BÀ

2/  CUNG VÀNG, HOÀNG HẬU NẰM MƠ
KHÔNG TRUNG VOI TRẮNG SÁU NGÀ HIỆN RA
CHUI VÀO BÊN PHẢI HÔNG BÀ
MỘNG, ĐIỀM HIỂN HÁCH, THẾ LÀ THỌ THAI

3/  THÁNH THAI ĐÃ ĐẾN CHU KỲ
MA GIA HOÀNG HẬU CẢM VÌ KHAI HOA
GIỜ ĐẢN SANH SĨ ĐẠT TA
LÂM TỲ NI, PHẬT THÍCH CA RA ĐỜI

4/   THÁI TỬ RẤT ĐƯỢC CƯNG CHÌU
VUA CHA, HOÀNG HẬU, QUÍ YÊU TRUYỆT VỜI
THIỆN TÀI XUẤT CHÚNG HƠN NGƯỜI
NỐI NGÔI TRỊ QUỐC MUÔN ĐỜI LƯU DANH

5/  CƠ HỘI DỰ LỄ HẠ ĐIỀN
VUA CÙNG THÁI TỬ TẬN MIỀN ĐỒNG QUÊ
CHỨNG KIẾN BAO CẢNH NÃO NỀ
CẤY CÀY, GIÀNH GIỰT, MỌI BỀ ĐAU THƯƠNG

6/  ĐỀ BÀ BẮN HẠ NGỖNG TRỜI
XÓT XA, THÁI TỬ THỐT LỜI TỪ BI
ÔM VÀO LÒNG, CỨU CƠ NGUY
NGỖNG KIA THOÁT CHẾT, TIẾNG NGÀI THƠM DANH

7/   THÁI TỬ DẠO BỐN CỬA THÀNH
CHỨNG KIẾN TỨ KHỔ KHÔNG ĐÀNH LÀM NGƠ
QUAY VỀ THAN VỚI VUA CHA !
KIẾP NGƯỜI SAO TRÁNH, SANH, GIÀ, CHẾT, ĐAU!

8/  TƯ DUY,TÌM PHÁP CỨU ĐỜI
XA CON, LÁNH VỢ, ĐÀNH RỜI HOÀNG CUNG
THÁI TỬ QUYẾT ĐỊNH SAU CÙNG
LÊN ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CỨU CHUNG MUÔN LOÀI

9/  VỪNG HỒNG THÁI TỬ GỌI HẦU
XA NẶC DẮT NGỰA BẮT ĐẦU LÊN YÊN
THẦY TRÒ QUYẾT CHÍ NHƯ NGUYỀN
KIỀN TRẮC THẲNG VÓ VƯỢT DÒNG A NÔ MA
TỪ ĐÓ TỰ ĐỘ, ĐỘ THA…

1O/  VƯỢT DÒNG SÔNG ÁI, RỪNG MÊ
RÂU, TÓC, PHỦI SẠCH, KIỂM KÊ KIẾM, BÀO
TRAO VỀ PHỤ VƯƠNG ÂM HAO
XA NẶC SỨ MẠNG, MANG VÀO HOÀNG CUNG

11/  ẨN MINH, THIỀN, CHỐN TUYẾT SƠN
SÁU NĂM KHỔ HẠNH KHÔNG SỜN TẤM THÂN
GIỮA HANG ĐỘNG, CHUYỂN LỰC THẦN
HÀO QUANG TOẢ, TRÍ HUỆ LẦN CHIẾU SOI

12/  SÁU NĂM KHỔ HẠNH CỰC KỲ
THÂN TUY DA BỌC, THẦN UY VỮNG VÀNG
ĐỜN GIÂY THẲNG, SẼ ĐỨT NGANG
LÀM SAO ÁNH  ĐẠO HUỲNH QUANG SÁNG NGỜI

13/  UNG DUNG DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ
NI LIÊN, THIỀN ĐỊNH, NGUYUỆN THỀ ĐỘ SANH
SEN ĐÃ MỌC, DƯỚI BÙN TANH
ĐẠO TOẢ SÁNG, KHI ĐẠT THÀNH QUẢ CHƠN

14/  ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO, GIẢI THOÁT NGAY
TU KHỔ HẠNH, THÂN ỐM GẦY KHÓ TU
NHẬN BÁT SỮA XU GIÀ TA
KHÔNG THÁI QUÁ, THẬT ẤY LÀ PHÁP MÔN

15/  TAM MA: ĐỐ KỴ, ÁI, THAM
LĂNG XĂNG, ỎNG ẸO, CỐ LÀM RỐI TÂM
THÁI TỬ BIẾT RÕ KHÔNG LẦM
ẤN TAM MUỘI, GIẢI THOÁT TÂM LUYẾN TÌNH

16/  GANH TỴ, NGÃ MẠN, MA SÂN
CỐ TÌNH HÃM HẠI, BAO LẦN KHÔNG LAY
THÁI TỬ BẤT ĐỘNG ĐÊM NGÀY
THẦN CHÚ, ĐỊNH LỰC GIẢI NGAY MA CƯỜNG

17/  ĐẠO QUẢ THÁI TỬ ĐẠT THÀNH
CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC TOÀN NĂNG TUYỆT VỜI
HÀO QUANG TOẢ CHIẾU CÕI ĐỜI
HOA CHIẾN THẮNG, RỰC NGÁT LỜI KINH VĂN

18/  THUYẾT PHÁP NƠI ĐẦU TIÊN: LỘC UYỂN
ĐỘ ANH EM A NHÃ KIỀU TRẦN NHƯ
TỨ DIỆU ĐẾ, NĂM NGƯỜI NGỘ ĐẠT
THEO CHÂN NGÀI ÔM BÁT HÓA DUYÊN

19/  XÁ LỢI PHẤT, MỤC LIÊN CÙNG ĐỆ TỬ
DẪN ĐOÀN VỀ THAM DỰ GIẢNG KINH
KÍNH THÀNH, NGƯỠNG MỘ LÝ MINH
TẠO THÊM UY ĐỨC ĐỘ SINH DỄ DÀNG

20/  NƠI TRÚC LÂM CŨNG NHƯ VƯƠNG XÁ
CHUYỂN PHÁP LUÂN CHO CẢ TĂNG ĐOÀN
HƠN NGÀN HAI TRĂM VỊ HÂN HOAN
THẤM NHUẦN LÝ PHÁP LÊN ĐÀNG ĐỘ SANH

21/  PHẬT TRỞ VỀ THÀNH CA TỲ LA VỆ
THĂM VUA CHA TỊNH PHẠN ĐẦU TIÊN
CUNG ĐÌNH, HOÀNG TỘC NGẠC NHIÊN
MỌI NGƯỜI KÍNH QUÝ, NGỘ LIỀN, HƯỚNG TU

22/  NGUYỆN BÁO HIẾU PHỤ MẪU ÂN TRỌNG ĐẠI
HIỆN THẦN THÔNG ĐẾN TẬN CUNG TRỜI
ĐAO LỢI, THĂM MẸ THUYẾT KINH
MA GIA HOÀNG HẬU ĐẮC SINH ĐẠO MẦU
23/  ĐỨC TỪ BI SIÊU PHÀM CỦA PHẬT
ĐỘ CHÚNG SANH CHẲNG BIỆT LOẠI NÀO
THÚ RỪNG: VOI, KHỈ CÚNG TRAO
QUÂY QUẦN HẦU HẠ, NHIỆM MẦU ĐẠO THIÊNG

24/  NGƯỜI MẸ KHỔ ĐAU VÌ CON MẤT
PHẬT GIẢNG CHO LÝ TUYỆT “VÔ THƯỜNG”
TỨ KHỔ, SINH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG
NÀO AI TRÁNH KHỎI, MÀ LÒNG KHỔ ĐAU

25/  PHẬT TỪ BI ĐỘ NÀNG LIÊN HOA SẮC
THOÁT ĐOẠ ĐÀY, BẤT HẠNH PHẬN NỮ NHI
MỘT THIẾU PHỤ TRỞ THÀNH TỲ KHEO NI
GƯƠNG BÌNH ĐẲNG, PHẬT TÍNH NÀO PHÂN BIỆT

26/  CHÀNG THIỆN SANH MỘT LÒNG QUY NGƯỠNG
PHẬT DẠY CHO TÍN NGƯỠNG LỄ LỤC PHƯƠNG
CON NGƯỜI LỄ GIÁO ĐẦU TIÊN
CÕI ĐỜI HẠNH PHÚC, LÀ DUYÊN TU HÀNH

27/  BÀ LÃO ĂN MÀY BIẾT CÚNG PHẬT
DÂNG DẦU, ĐÈN  LÒNG RẤT KÍNH THÀNH
NGUYỆN CẦU KIẾP KHỔ THOÁT SANH
LÝ NHÂN QUẢ, CHẮC PHÚC LÀNH ĐẾN THÔI

28/  CHÀNG VÔ NÃO LẦM THEO NGOẠI ĐẠO
ĐƯỢC PHẬT TỪ HUẤN GIÁO CẢI TÀ
QUAY ĐẦU HÀNH THIỆN, BỎ MA
ÁC CÒN ĐƯỢC THẾ, NỮA LÀ THIỆN CĂN

29/  PHẬT DÙNG ĐỨC TỪ BI CẢM HOÁ
ĐÀN VOI SAY  A XÀ THẾ HẠI NGÀI
ĐẠI TÂM, ĐẠI LỰC HUYỀN VI
ĐẠI HUNG, ĐẠI ÁC, CHUYỂN THÌ HOÁ NGAY

30/  SUỐT CUỘC ĐỜI HÀNH PHÁP HOÁ DUYÊN
TÁM MƯƠI NĂM THỊ HIỆN, NHƯ NGUYỀN
NGÀY NHẬP DIỆT TẠI MIỀN HOANG DÃ
NƠI RỪNG GIÀ, TA-LA SONG-THỌ
THÀNH THI-NA, CHỨNG TÍCH NIẾT BÀN

31/  GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT TUYỆT VỜI
NHƯ SEN NỞ, GIỮA BIỂN ĐỜI BÙN NHƠ
THIÈN ĐỊNH, TRÍ HUỆ TUYỆT VỜI
NHƯ HÀO QUANG TOẢ, SÁNG CÕI ĐỜI LẦM MÊ


32/  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
CHÚNG CON CUNG KÍNH, CHÍ THÀNH ĐẢNH LỄ
NGÀI LÀ ĐẤNG THIÊN NHƠN CHI ĐẠO SƯ
TỨ SANH CHI TỪ PHỤ
HOÁ ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SANH

33/  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NGÀI LÀ BẬC ỨNG CÚNG CAO THƯỢNG
CHỨNG QUẢ CHÁNH BIẾN TRI
DO NGÀI TỰ NGỘ

34/  CON XIN ĐEM HẾT LÒNG THÀNH KÍNH
LÀM LỄ ĐỨC THẾ TÔN THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NGÀI CHỨNG QUẢ CHÁNH BIẾN TRI
DO NGÀI TỰ NGỘ, KHÔNG THẦY CHỈ DẠY.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
Thi Hoá

 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử