Banner
Banner
Lịch sử Đức Phật Tổ Thích ca Mâu Ni PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:16

Lịch sử Đức Phật Tổ Thích ca Mâu Ni

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
(Chú thích theo 31 tấm hình trong bộ Lịch sử.)1/  TRỜI  ĐÂU XUẤT CHƯ THIÊN CUNG THỈNH
NGÀI HỘ MINH BỒ TÁT GIÁNG TRẦN
LÂM PHÀM, THỊ HIỆN VĨ NHÂN
ĐỘ SINH CHÚNG, THOÁT KHỔ LUÂN TA BÀ

2/  CUNG VÀNG, HOÀNG HẬU NẰM MƠ
KHÔNG TRUNG VOI TRẮNG SÁU NGÀ HIỆN RA
CHUI VÀO BÊN PHẢI HÔNG BÀ
MỘNG, ĐIỀM HIỂN HÁCH, THẾ LÀ THỌ THAI

3/  THÁNH THAI ĐÃ ĐẾN CHU KỲ
MA GIA HOÀNG HẬU CẢM VÌ KHAI HOA
GIỜ ĐẢN SANH SĨ ĐẠT TA
LÂM TỲ NI, PHẬT THÍCH CA RA ĐỜI

4/   THÁI TỬ RẤT ĐƯỢC CƯNG CHÌU
VUA CHA, HOÀNG HẬU, QUÍ YÊU TRUYỆT VỜI
THIỆN TÀI XUẤT CHÚNG HƠN NGƯỜI
NỐI NGÔI TRỊ QUỐC MUÔN ĐỜI LƯU DANH

5/  CƠ HỘI DỰ LỄ HẠ ĐIỀN
VUA CÙNG THÁI TỬ TẬN MIỀN ĐỒNG QUÊ
CHỨNG KIẾN BAO CẢNH NÃO NỀ
CẤY CÀY, GIÀNH GIỰT, MỌI BỀ ĐAU THƯƠNG

6/  ĐỀ BÀ BẮN HẠ NGỖNG TRỜI
XÓT XA, THÁI TỬ THỐT LỜI TỪ BI
ÔM VÀO LÒNG, CỨU CƠ NGUY
NGỖNG KIA THOÁT CHẾT, TIẾNG NGÀI THƠM DANH

7/   THÁI TỬ DẠO BỐN CỬA THÀNH
CHỨNG KIẾN TỨ KHỔ KHÔNG ĐÀNH LÀM NGƠ
QUAY VỀ THAN VỚI VUA CHA !
KIẾP NGƯỜI SAO TRÁNH, SANH, GIÀ, CHẾT, ĐAU!

8/  TƯ DUY,TÌM PHÁP CỨU ĐỜI
XA CON, LÁNH VỢ, ĐÀNH RỜI HOÀNG CUNG
THÁI TỬ QUYẾT ĐỊNH SAU CÙNG
LÊN ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CỨU CHUNG MUÔN LOÀI

9/  VỪNG HỒNG THÁI TỬ GỌI HẦU
XA NẶC DẮT NGỰA BẮT ĐẦU LÊN YÊN
THẦY TRÒ QUYẾT CHÍ NHƯ NGUYỀN
KIỀN TRẮC THẲNG VÓ VƯỢT DÒNG A NÔ MA
TỪ ĐÓ TỰ ĐỘ, ĐỘ THA…

1O/  VƯỢT DÒNG SÔNG ÁI, RỪNG MÊ
RÂU, TÓC, PHỦI SẠCH, KIỂM KÊ KIẾM, BÀO
TRAO VỀ PHỤ VƯƠNG ÂM HAO
XA NẶC SỨ MẠNG, MANG VÀO HOÀNG CUNG

11/  ẨN MINH, THIỀN, CHỐN TUYẾT SƠN
SÁU NĂM KHỔ HẠNH KHÔNG SỜN TẤM THÂN
GIỮA HANG ĐỘNG, CHUYỂN LỰC THẦN
HÀO QUANG TOẢ, TRÍ HUỆ LẦN CHIẾU SOI

12/  SÁU NĂM KHỔ HẠNH CỰC KỲ
THÂN TUY DA BỌC, THẦN UY VỮNG VÀNG
ĐỜN GIÂY THẲNG, SẼ ĐỨT NGANG
LÀM SAO ÁNH  ĐẠO HUỲNH QUANG SÁNG NGỜI

13/  UNG DUNG DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ
NI LIÊN, THIỀN ĐỊNH, NGUYUỆN THỀ ĐỘ SANH
SEN ĐÃ MỌC, DƯỚI BÙN TANH
ĐẠO TOẢ SÁNG, KHI ĐẠT THÀNH QUẢ CHƠN

14/  ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO, GIẢI THOÁT NGAY
TU KHỔ HẠNH, THÂN ỐM GẦY KHÓ TU
NHẬN BÁT SỮA XU GIÀ TA
KHÔNG THÁI QUÁ, THẬT ẤY LÀ PHÁP MÔN

15/  TAM MA: ĐỐ KỴ, ÁI, THAM
LĂNG XĂNG, ỎNG ẸO, CỐ LÀM RỐI TÂM
THÁI TỬ BIẾT RÕ KHÔNG LẦM
ẤN TAM MUỘI, GIẢI THOÁT TÂM LUYẾN TÌNH

16/  GANH TỴ, NGÃ MẠN, MA SÂN
CỐ TÌNH HÃM HẠI, BAO LẦN KHÔNG LAY
THÁI TỬ BẤT ĐỘNG ĐÊM NGÀY
THẦN CHÚ, ĐỊNH LỰC GIẢI NGAY MA CƯỜNG

17/  ĐẠO QUẢ THÁI TỬ ĐẠT THÀNH
CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC TOÀN NĂNG TUYỆT VỜI
HÀO QUANG TOẢ CHIẾU CÕI ĐỜI
HOA CHIẾN THẮNG, RỰC NGÁT LỜI KINH VĂN

18/  THUYẾT PHÁP NƠI ĐẦU TIÊN: LỘC UYỂN
ĐỘ ANH EM A NHÃ KIỀU TRẦN NHƯ
TỨ DIỆU ĐẾ, NĂM NGƯỜI NGỘ ĐẠT
THEO CHÂN NGÀI ÔM BÁT HÓA DUYÊN

19/  XÁ LỢI PHẤT, MỤC LIÊN CÙNG ĐỆ TỬ
DẪN ĐOÀN VỀ THAM DỰ GIẢNG KINH
KÍNH THÀNH, NGƯỠNG MỘ LÝ MINH
TẠO THÊM UY ĐỨC ĐỘ SINH DỄ DÀNG

20/  NƠI TRÚC LÂM CŨNG NHƯ VƯƠNG XÁ
CHUYỂN PHÁP LUÂN CHO CẢ TĂNG ĐOÀN
HƠN NGÀN HAI TRĂM VỊ HÂN HOAN
THẤM NHUẦN LÝ PHÁP LÊN ĐÀNG ĐỘ SANH

21/  PHẬT TRỞ VỀ THÀNH CA TỲ LA VỆ
THĂM VUA CHA TỊNH PHẠN ĐẦU TIÊN
CUNG ĐÌNH, HOÀNG TỘC NGẠC NHIÊN
MỌI NGƯỜI KÍNH QUÝ, NGỘ LIỀN, HƯỚNG TU

22/  NGUYỆN BÁO HIẾU PHỤ MẪU ÂN TRỌNG ĐẠI
HIỆN THẦN THÔNG ĐẾN TẬN CUNG TRỜI
ĐAO LỢI, THĂM MẸ THUYẾT KINH
MA GIA HOÀNG HẬU ĐẮC SINH ĐẠO MẦU
23/  ĐỨC TỪ BI SIÊU PHÀM CỦA PHẬT
ĐỘ CHÚNG SANH CHẲNG BIỆT LOẠI NÀO
THÚ RỪNG: VOI, KHỈ CÚNG TRAO
QUÂY QUẦN HẦU HẠ, NHIỆM MẦU ĐẠO THIÊNG

24/  NGƯỜI MẸ KHỔ ĐAU VÌ CON MẤT
PHẬT GIẢNG CHO LÝ TUYỆT “VÔ THƯỜNG”
TỨ KHỔ, SINH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG
NÀO AI TRÁNH KHỎI, MÀ LÒNG KHỔ ĐAU

25/  PHẬT TỪ BI ĐỘ NÀNG LIÊN HOA SẮC
THOÁT ĐOẠ ĐÀY, BẤT HẠNH PHẬN NỮ NHI
MỘT THIẾU PHỤ TRỞ THÀNH TỲ KHEO NI
GƯƠNG BÌNH ĐẲNG, PHẬT TÍNH NÀO PHÂN BIỆT

26/  CHÀNG THIỆN SANH MỘT LÒNG QUY NGƯỠNG
PHẬT DẠY CHO TÍN NGƯỠNG LỄ LỤC PHƯƠNG
CON NGƯỜI LỄ GIÁO ĐẦU TIÊN
CÕI ĐỜI HẠNH PHÚC, LÀ DUYÊN TU HÀNH

27/  BÀ LÃO ĂN MÀY BIẾT CÚNG PHẬT
DÂNG DẦU, ĐÈN  LÒNG RẤT KÍNH THÀNH
NGUYỆN CẦU KIẾP KHỔ THOÁT SANH
LÝ NHÂN QUẢ, CHẮC PHÚC LÀNH ĐẾN THÔI

28/  CHÀNG VÔ NÃO LẦM THEO NGOẠI ĐẠO
ĐƯỢC PHẬT TỪ HUẤN GIÁO CẢI TÀ
QUAY ĐẦU HÀNH THIỆN, BỎ MA
ÁC CÒN ĐƯỢC THẾ, NỮA LÀ THIỆN CĂN

29/  PHẬT DÙNG ĐỨC TỪ BI CẢM HOÁ
ĐÀN VOI SAY  A XÀ THẾ HẠI NGÀI
ĐẠI TÂM, ĐẠI LỰC HUYỀN VI
ĐẠI HUNG, ĐẠI ÁC, CHUYỂN THÌ HOÁ NGAY

30/  SUỐT CUỘC ĐỜI HÀNH PHÁP HOÁ DUYÊN
TÁM MƯƠI NĂM THỊ HIỆN, NHƯ NGUYỀN
NGÀY NHẬP DIỆT TẠI MIỀN HOANG DÃ
NƠI RỪNG GIÀ, TA-LA SONG-THỌ
THÀNH THI-NA, CHỨNG TÍCH NIẾT BÀN

31/  GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT TUYỆT VỜI
NHƯ SEN NỞ, GIỮA BIỂN ĐỜI BÙN NHƠ
THIÈN ĐỊNH, TRÍ HUỆ TUYỆT VỜI
NHƯ HÀO QUANG TOẢ, SÁNG CÕI ĐỜI LẦM MÊ


32/  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
CHÚNG CON CUNG KÍNH, CHÍ THÀNH ĐẢNH LỄ
NGÀI LÀ ĐẤNG THIÊN NHƠN CHI ĐẠO SƯ
TỨ SANH CHI TỪ PHỤ
HOÁ ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SANH

33/  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NGÀI LÀ BẬC ỨNG CÚNG CAO THƯỢNG
CHỨNG QUẢ CHÁNH BIẾN TRI
DO NGÀI TỰ NGỘ

34/  CON XIN ĐEM HẾT LÒNG THÀNH KÍNH
LÀM LỄ ĐỨC THẾ TÔN THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NGÀI CHỨNG QUẢ CHÁNH BIẾN TRI
DO NGÀI TỰ NGỘ, KHÔNG THẦY CHỈ DẠY.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
Thi Hoá

 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony