Banner
Banner
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức PDF Print E-mail
Article Index
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức
Page 2
Page 3
All Pages

Ôm niềm thao thức

vươn mang,

“Du Tăng Thế Giới”

mười phang

Phật truyền.

Y hành Giáo lý

uyên nguyên.

KHẤT SĨ

Chánh Pháp

cơ duyên

phục hồi.

 

Minh Đăng Quang

TỔ

dạy rồi.

Sau nầy

Khất Sĩ

khắp nơi

rộng truyền.

Thế nên

Nguyện:

“Giữ Lời Nguyền”

“Du Tăng Thế Giới”

Nối truyền

THÍCH CA

--- oOo ---

Đầu năm 1986, sau dịp Tết Nguyên Đán, một bữa hội ngộ với Đại đức Thích Tâm Ngoạn, tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose, Hai huynh đệ đàm đạo với nhau, tâm đắc nhất là vấn đề “Du Tăng Khất Sĩ”, con đường giải thoát, lý tưởng tuyệt vời mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã vạch, Ngài dẫn Tăng đoàn hành đạo du phương khắp xứ Ấn Độ lúc bấy giờ.

Thời đại ngày nay tại Việt Nam, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang đã lập “Đạo Phật Khất Sĩ, Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp” thực hành đường lối Giáo lý Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là con đường “Du Tăng Khất Sĩ”, du phương rày đây mai đó, hành đạo khất thực hóa duyên, y hành chơn lý giải thoát như Phật Tăng xưa. Ngài tuyên bố: “Chỉ có con đường Du Tăng Khất Sĩ mới giải thoát hoàn toàn, hành đạo đắc quả.”

Những năm đầu, mới định cư tại tiểu Bang California, Hoa kỳ, tôi đã vận động chư Tăng trong Giáo hội từ năm 1986, nhưng vẫn chưa có thuận duyên, nên chưa thực hiện được nguyện vọng: “Thành lập Đoàn Du Tăng Khất Sĩ.” Thế là mộng chưa thành, nên mãi còn phải nuôi thêm chí nguyện.

Trong chuyến du hành Phật sự tại các nước Âu châu, Đại đức Thích Tâm Ngoạn được thỉnh giảng ở Pháp và Hoà Lan, trong thời thuyết pháp, Đại dức đã mượn“câu chuyện đạo”, diễn thành bài thơ mang tựa đề:

Nhà vua hà tiện nhất nước

Nhà vua, chẳng ai đâu xa lạ,

Ấy vốn là tâm địa chúng ta

Lúc hẹp hòi, thật bụng quỷ ma,

Khi rộng rãi chính là Bồ Tát.

Luật nhân quả vận hành chính xác.

Vậy ta nên làm việc nhân từ,

Tích thiện thì thường có phước dư,

Bằng tích ác, hoạ ương đeo đắm.

 

Pháp Hỷ - vốn là vợ tự tánh.

Từ Bi Tâm -  con gái hiền lành.

Trực Tâm - thật con trai khôn lanh.

Chơn Không - là cung vàng điện ngọc.

Đấng Đạo Sư - những gì mình học.

Ở kệ kinh, thầy bạn chung quanh.

Nhất là phải sáng tỏ đành rành.

Việc kiến tánh, minh tâm làm cốt.

Lời quê mùa xin đem thưa thốt.

Cùng với hàng trí thức, tao nhân.

Mình gieo duyên, kết phước lập công.

Tạo đời thành Thiên Đàng, Cực Lạc.

 

Đại đức gửi thư thăm tôi, có  kèm theo bài thơ ấy đề ngày 17. 3 .1986, trong thư Đại đức có  ghi thêm mấy lời nhắn nhủ như thúc giục tôi về nguyện vọng  thành lập “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” là điều tâm đắc với nhau. Đại đức nói: “Đi hành đạo, thuyết pháp lưu động khắp năm châu bốn bể thì hạnh phúc biết bao nhiêu, kính mong Đại đức quan tâm đến dự án “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” và sớm thực hiện thì quí lắm vậy.”

Kính mến.

A Di Đà Phật

Thích Tâm Ngoạn

 

(Trên đây là lời trích từ bức thư của Đại đức Thích Tâm Ngoạn)

---- o O o ---- 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử