Banner
Banner
I. Ðoàn Du Tăng Thế Giới PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 28 February 2010 06:32

Pháp đạo chỉ cương

Du Tăng Khất Sĩ là con đường thanh tịnh hoá cho mình và cho người mà Ðức Thế Tôn đã vạch ra cho nhân loại. Nay trước ngưỡng cửa vào thế kỷ 21 là kỷ nguyên của nhiều nguy cơ bị hủy diệt, khổ đau hơn là an vui hạnh phúc bởi các nguyên nhân:
Nền khoa học hiện đại cao vợi với công nghệ tin học hầu như khống trị toàn cầu, nó là lợi thế tối ưu cho mọi sinh hoạt nhưng cũng là công cụ giết người thảm khốc nhất.

Sự bùng nổ về cạnh tranh, phân biệt tôn giáo và sắc tộc.

Các áp lực do nhu cầu phát triển kinh tế vượt bực, đòi hỏi thị trường; các mưu cầu chính trị và sự chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.
Nhân mãn cũng là một tai họa khủng khiếp gây ra đói khát, thù hận, chiến tranh, vì sự chênh lệch giàu nghèo và nạn ô nhiểm
Dựa vào tư tưởng và mô thức hành pháp từ trước đến nay của Đạo Phật; Tăng Đoàn hay Giáo Đoàn cũng thế, là hiện thân của Phật Pháp Tăng, là thuyền bè, là cầu nối để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát, hay nói cho gần gũi hơn là phương tiện cứu giúp nhân loại ra khỏi bao nhiêu hiểm họa đang chờ đón trước mặt. Do vậy sứ mạng của hành giả Du Tăng thật là lớn lao và vô cùng cao quý.

– Chúng ta là Thích Tử đã thấm nhuần tư tưởng giải thoát, từ bi, có lẽ nào chỉ biết hưởng thụ riêng mình, hoặc biếng lười không thực hành các điều Phật dạy, đứng nhìn nhân loại đau thương mà không xa xót hay sao?. Hơn nữa sự hủy diệt ấy cũng là một đại họa chung cho toàn thể. Do đó Đoàn Du Tăng Thế Giới được tái lập để làm gương mẫu, lấy Trí Tuệ Từ Bi làm gốc, hầu hóa giải ít nhiều cho nhân loại thoát mọi sự khổ đau.

Đi vào sự thực hành, chúng ta cần nỗ lực để có một cơ cấu chung; định hướng cho cá nhân Phật Tử, Nhóm Đạo, Hội Đoàn, Hệ Phái, Tăng Đoàn, Giáo Hội của các Quốc gia Phật Giáo mà chúng tôi gọi đó là: “Pháp Đạo Chi Cương”

Phật Giáo là ánh sáng soi đường cho chúng sinh, Phật Giáo không dành riêng cho mình quyền giác ngộ hay sự giải thoát. Qua sự thấy, biết, hiểu; Phật Giáo đã từng đóng góp không ngừng bằng đức Từ bi, bằng Trí tuệ cho nhân loại hơn 25 thế kỷ qua. Chúng ta là kẻ thừa hưởng biết bao nhiêu là hồng ân nơi ngôi Tam Bảo, nhưng vẫn chưa thể hiện được vai trò và trách nhiệm của chúng ta.

Nay thời duyên khế hợp, chúng ta hãy thực hành đường lối giáo lý của Ðức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, cùng nhau kết hợp lên đường qua hình ảnh của Đoàn Du Tăng Khất Sĩ hành đạo khắp muôn nơi, từ thôn quê hẻo lánh đến phố thị đông ngưòi, tiếp cận cùng tất cả mọi người mọi giới trong sự hòa chan thân ái. Mỗi bước đi nhẹ nhàng siêu thoát, mỗi nụ cười chia xẻ tình thương. Mang trái tim hòa bình đến với mỗi người, mỗi nhóm, mỗi quốc gia đều ý thức như thế lo chi hòa bình không sớm lập lại. Dựa vào tư tưởng và mô thức hành pháp từ trước đến nay của Đạo Phật; Tăng Đoàn hay Giáo Đoàn cũng thế, là hiện thân của Phật Pháp Tăng, là thuyền bè, là cầu nối để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát, hay nói cho gần gũi hơn là phương tiện cứu giúp nhân loại ra khỏi bao nhiêu hiểm họa đang chờ đón trước mặt. Do vậy sứ mạng của hành giả Du Tăng thật lớn lao và vô cùng cao quý.

Nay, Ðoàn Du Tăng Thế Giới  sẵn sàng lên đường với dự kiến nhân rộng mô thức nầy đến với tất cả, dụng pháp tự giác giác tha, lấy Tứ Y và Ngũ Minh làm gốc . Cũng nguyện sẽ cùng kết hợp với bất cứ Cá nhân, Đoàn thể, Tôn giáo nào; sẵn sàng chấp nhận và liên kết : Lục Hòa cùng tất cả, nếu điều đó thật sự phù hợp lý tưởng hòa bình. Du Tăng phải thật sự thực hành lý tưởng Từ bi và Hòa Bình.

 
Thư Mời

THƯ MỜI
Tham dự Đại Hội Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên,
Vu Lan Bồn, và cầu nguyện Hòa bình Thế giới.
Sẽ Tổ chức tại, Fresno, California. Hoa Kỳ.


Năm nay Đoàn Du Tăng Thế Giới tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên (2011)  Đồng thời sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu.


Tại Đạo Tràng Pháp Duyên Tịnh Xá.


Địa chỉ:  1760 West Jensen Ave. Fresno, CA. 93706

Trong Hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2011 ( nhằm 13&14 tháng 8 Âm lịch)
(Đính kèm chương trình Đại lễ)
Đồng thời cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Già, tham gia Đoàn Du Tăng Hành Đạo nhiều nơi trên nước Mỹ, để cầu nguyện Hòa bình.
Trân trọng kính mời : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Hoan hỷ quang lâm tham dự, hầu góp phần cầu nguyện: “Thế giới Hòa Bình, Chúng Sinh An Lạc; động đất, sóng thần, bão lụt và chiến tranh sớm được tai qua nạn khỏi. Cùng cầu Siêu Cửu Huyền Thất Tổ, Chiến Sĩ Trận Vong, Đồng Bào Tử Nạn, Siêu Sinh Cực Lạc Quốc”. Đồng thời hổ trợ và khích lệ tinh thần Đoàn Du Tăng Thế Giới chúng tôi làm tròn bổn phận Sứ giả Như Lai.
Sự hiện diện của quí Ngài, là thể hiện sự đoàn kết, theo tinh thần Lục hoà Phật dạy, cùng góp phần vào đại cuộc phụng sự chúng sinh, mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người và mọi loài được an bình thọ lạc trong thời kỳ hạ ngươn, nhiều thiên tai địa ách trên Thế giới!
Trân trọng.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hoà thượng Thích Giác LượngBan tổ chức trân trọng thông báo
Chương trình
Đại Hội & Đại lễ Vu Lan  trong 2 ngày như sau:


I - Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới
Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011 (13.8 Âm lịch)
05.00am * - Khoá lễ Cầu nguyện Thế giới Hòa Bình, Chúng sinh an lạc.
06.00am * - Chư Tôn Đức Tăng Già tụng Giới bổn, Tự Tứ Tăng.
07.00am * - Điểm tâm.
09.00am * - Chư Tôn Ðức Tăng Già khất thực hóa duyên.
11.00am * - Cúng dường Trai Tăng.
-  Ban Đạo từ chứng minh.
11.50am * - Thọ trai (thiết đãi quan khách)
01.00pm * - Thủ tục: Ghi danh thành viên tham dự Đại Hội .

02 .00 pm -  LỄ KHAI MẠC: (Có chương trình riêng )

Khoáng đại I:
03.00 pm * - Thuyết trình:  thành quả hành đạo năm qua của
Đoàn Du Tăng Thế Giới. (Hòa thượng Thích Giác Lượng)
- Thảo luận: Ưu, Khuyết, đóng góp ý kiến.
04.30pm  * - Giải lao.
05.00pm  * - Cung thỉnh nhân sự bổ sung vào các Hội đồng.
(Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám Luật, Hội đồng Điều hành)  

Khoáng đại II:
06.00pm * - Thuyết trình:  Hiến Chương, Điều lệ của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Hòa thượng Thích Giác Ngộ)
07.00pm * - Thảo luận.
08.00pm * - Công bố Quyết Nghị của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
- Giải  lao .        
08.30 pm* - Dự thảo chương trình hành đạo cho trọn năm .
09.00pm * - Họp nội bộ các Hội Đồng Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Có chương trình  riêng).

09.00pm * - Hồi hướng.

II - Đại lễ Vu Lan Bồn
Chủ nhựt ngày 11 - 9 - 2011 (14-8 Âm lịch)

05.00am*   -  Khóa lễ Cầu nguyện Hòa bình.
07.00  -  *   -  Điểm tâm.
09.00  -  *   -  Chư Tôn Đức Tăng Già Khất thực hóa duyên.
10.30  -  *   -  Thuyết Pháp.
-  Lễ cài Hoa Hồng.
11.30  -  *   -  Cúng dường Trai Tăng.

13.00pm*   -  Khai mạc :
-  Tuyên đọc chương trình.
-  Lễ chào Quốc Kỳ: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo.
-  Phút nhập Từ Bi Quán.
-  Giới thiệu thành phần tham dự.
13.30pm*   -  Diễn Văn Khai mạc của Ban tổ chức.
13.40  -  *   -  Tường trình kết quả Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới.
14.30  -  *   -  Cảm tưởng Quan khách.
15.30  -  *   -  Khóa Kinh Lễ Vu Lan.
-  Cúng thí thực cô hồn.
-  Hồi hướng.
16.00  -  *   -  Văn nghệ mừng Đại Hội thành công và mừng lễ Vu lan.

Hoàn mãn.

_____________________________________________________
Ghi chú:
1 - Chương trình có thể tùy nghi thay đổi chi tiết. Mọi sự liên lạc xin gởi về địa chỉ nêu trên.   
2 - Chư Tôn Đức ở các Quốc gia được mời tham dự Đại Hội, Ban tổ chức mong nhận được sự hồi báo của các Ngài để tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ở. Thời gian còn Visa ở lại Hoa Kỳ, quí vị phát tâm tham gia “Đoàn Du TăngThế Giới” để đi hành đạo thì quí Ngài cũng thông báo cho biết trước.      
3 -  Quí vị cần mua bảo hiểm sức khỏe trước khi nhập cư Hoa Kỳ. Không mang đồ quốc cấm; không mang đồ có chất nước,v.v.  để hợp lệ của sở di trú; không trở ngại khi xét hành lý tại phi trường.
4 - Sau “Đại Hội” quí vị có ghi danh đi “Hành Đạo” khi chuyến đi Phật sự viên mãn, quí vị sẽ được cấp “Chúng Chỉ Xác Nhận Phật Sự” để vi bằng.
5 – Điều quan trọng là nguyện dấn thân và hạ quyết tâm vì lý tưởng phụng sự hòa bình, vì lợi ích chúng sinh, xả thân hành đạo, không vì lợi danh, đem Pháp mầu Phật lực Từ Bi, góp tâm cầu tiêu trừ nghiệp chướng, giải nạn thiên tai địa ách khắp thế giới hiện nay; nhân sanh được thái bình thạnh trị.
Đây là nguyện vọng và tiêu chí của “Đoàn Du Tăng Thế Giới”. Mong các Ngài thể tất.

Nam Mô A Di Đà Phật.