Banner
Banner
I. Ðoàn Du Tăng Thế Giới PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 28 February 2010 06:32

Pháp đạo chỉ cương

Du Tăng Khất Sĩ là con đường thanh tịnh hoá cho mình và cho người mà Ðức Thế Tôn đã vạch ra cho nhân loại. Nay trước ngưỡng cửa vào thế kỷ 21 là kỷ nguyên của nhiều nguy cơ bị hủy diệt, khổ đau hơn là an vui hạnh phúc bởi các nguyên nhân:
Nền khoa học hiện đại cao vợi với công nghệ tin học hầu như khống trị toàn cầu, nó là lợi thế tối ưu cho mọi sinh hoạt nhưng cũng là công cụ giết người thảm khốc nhất.

Sự bùng nổ về cạnh tranh, phân biệt tôn giáo và sắc tộc.

Các áp lực do nhu cầu phát triển kinh tế vượt bực, đòi hỏi thị trường; các mưu cầu chính trị và sự chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.
Nhân mãn cũng là một tai họa khủng khiếp gây ra đói khát, thù hận, chiến tranh, vì sự chênh lệch giàu nghèo và nạn ô nhiểm
Dựa vào tư tưởng và mô thức hành pháp từ trước đến nay của Đạo Phật; Tăng Đoàn hay Giáo Đoàn cũng thế, là hiện thân của Phật Pháp Tăng, là thuyền bè, là cầu nối để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát, hay nói cho gần gũi hơn là phương tiện cứu giúp nhân loại ra khỏi bao nhiêu hiểm họa đang chờ đón trước mặt. Do vậy sứ mạng của hành giả Du Tăng thật là lớn lao và vô cùng cao quý.

– Chúng ta là Thích Tử đã thấm nhuần tư tưởng giải thoát, từ bi, có lẽ nào chỉ biết hưởng thụ riêng mình, hoặc biếng lười không thực hành các điều Phật dạy, đứng nhìn nhân loại đau thương mà không xa xót hay sao?. Hơn nữa sự hủy diệt ấy cũng là một đại họa chung cho toàn thể. Do đó Đoàn Du Tăng Thế Giới được tái lập để làm gương mẫu, lấy Trí Tuệ Từ Bi làm gốc, hầu hóa giải ít nhiều cho nhân loại thoát mọi sự khổ đau.

Đi vào sự thực hành, chúng ta cần nỗ lực để có một cơ cấu chung; định hướng cho cá nhân Phật Tử, Nhóm Đạo, Hội Đoàn, Hệ Phái, Tăng Đoàn, Giáo Hội của các Quốc gia Phật Giáo mà chúng tôi gọi đó là: “Pháp Đạo Chi Cương”

Phật Giáo là ánh sáng soi đường cho chúng sinh, Phật Giáo không dành riêng cho mình quyền giác ngộ hay sự giải thoát. Qua sự thấy, biết, hiểu; Phật Giáo đã từng đóng góp không ngừng bằng đức Từ bi, bằng Trí tuệ cho nhân loại hơn 25 thế kỷ qua. Chúng ta là kẻ thừa hưởng biết bao nhiêu là hồng ân nơi ngôi Tam Bảo, nhưng vẫn chưa thể hiện được vai trò và trách nhiệm của chúng ta.

Nay thời duyên khế hợp, chúng ta hãy thực hành đường lối giáo lý của Ðức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, cùng nhau kết hợp lên đường qua hình ảnh của Đoàn Du Tăng Khất Sĩ hành đạo khắp muôn nơi, từ thôn quê hẻo lánh đến phố thị đông ngưòi, tiếp cận cùng tất cả mọi người mọi giới trong sự hòa chan thân ái. Mỗi bước đi nhẹ nhàng siêu thoát, mỗi nụ cười chia xẻ tình thương. Mang trái tim hòa bình đến với mỗi người, mỗi nhóm, mỗi quốc gia đều ý thức như thế lo chi hòa bình không sớm lập lại. Dựa vào tư tưởng và mô thức hành pháp từ trước đến nay của Đạo Phật; Tăng Đoàn hay Giáo Đoàn cũng thế, là hiện thân của Phật Pháp Tăng, là thuyền bè, là cầu nối để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát, hay nói cho gần gũi hơn là phương tiện cứu giúp nhân loại ra khỏi bao nhiêu hiểm họa đang chờ đón trước mặt. Do vậy sứ mạng của hành giả Du Tăng thật lớn lao và vô cùng cao quý.

Nay, Ðoàn Du Tăng Thế Giới  sẵn sàng lên đường với dự kiến nhân rộng mô thức nầy đến với tất cả, dụng pháp tự giác giác tha, lấy Tứ Y và Ngũ Minh làm gốc . Cũng nguyện sẽ cùng kết hợp với bất cứ Cá nhân, Đoàn thể, Tôn giáo nào; sẵn sàng chấp nhận và liên kết : Lục Hòa cùng tất cả, nếu điều đó thật sự phù hợp lý tưởng hòa bình. Du Tăng phải thật sự thực hành lý tưởng Từ bi và Hòa Bình.

 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử