Banner
Banner
I. Ðoàn Du Tăng Thế Giới PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 28 February 2010 06:32

Pháp đạo chỉ cương

Du Tăng Khất Sĩ là con đường thanh tịnh hoá cho mình và cho người mà Ðức Thế Tôn đã vạch ra cho nhân loại. Nay trước ngưỡng cửa vào thế kỷ 21 là kỷ nguyên của nhiều nguy cơ bị hủy diệt, khổ đau hơn là an vui hạnh phúc bởi các nguyên nhân:
Nền khoa học hiện đại cao vợi với công nghệ tin học hầu như khống trị toàn cầu, nó là lợi thế tối ưu cho mọi sinh hoạt nhưng cũng là công cụ giết người thảm khốc nhất.

Sự bùng nổ về cạnh tranh, phân biệt tôn giáo và sắc tộc.

Các áp lực do nhu cầu phát triển kinh tế vượt bực, đòi hỏi thị trường; các mưu cầu chính trị và sự chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.
Nhân mãn cũng là một tai họa khủng khiếp gây ra đói khát, thù hận, chiến tranh, vì sự chênh lệch giàu nghèo và nạn ô nhiểm
Dựa vào tư tưởng và mô thức hành pháp từ trước đến nay của Đạo Phật; Tăng Đoàn hay Giáo Đoàn cũng thế, là hiện thân của Phật Pháp Tăng, là thuyền bè, là cầu nối để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát, hay nói cho gần gũi hơn là phương tiện cứu giúp nhân loại ra khỏi bao nhiêu hiểm họa đang chờ đón trước mặt. Do vậy sứ mạng của hành giả Du Tăng thật là lớn lao và vô cùng cao quý.

– Chúng ta là Thích Tử đã thấm nhuần tư tưởng giải thoát, từ bi, có lẽ nào chỉ biết hưởng thụ riêng mình, hoặc biếng lười không thực hành các điều Phật dạy, đứng nhìn nhân loại đau thương mà không xa xót hay sao?. Hơn nữa sự hủy diệt ấy cũng là một đại họa chung cho toàn thể. Do đó Đoàn Du Tăng Thế Giới được tái lập để làm gương mẫu, lấy Trí Tuệ Từ Bi làm gốc, hầu hóa giải ít nhiều cho nhân loại thoát mọi sự khổ đau.

Đi vào sự thực hành, chúng ta cần nỗ lực để có một cơ cấu chung; định hướng cho cá nhân Phật Tử, Nhóm Đạo, Hội Đoàn, Hệ Phái, Tăng Đoàn, Giáo Hội của các Quốc gia Phật Giáo mà chúng tôi gọi đó là: “Pháp Đạo Chi Cương”

Phật Giáo là ánh sáng soi đường cho chúng sinh, Phật Giáo không dành riêng cho mình quyền giác ngộ hay sự giải thoát. Qua sự thấy, biết, hiểu; Phật Giáo đã từng đóng góp không ngừng bằng đức Từ bi, bằng Trí tuệ cho nhân loại hơn 25 thế kỷ qua. Chúng ta là kẻ thừa hưởng biết bao nhiêu là hồng ân nơi ngôi Tam Bảo, nhưng vẫn chưa thể hiện được vai trò và trách nhiệm của chúng ta.

Nay thời duyên khế hợp, chúng ta hãy thực hành đường lối giáo lý của Ðức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, cùng nhau kết hợp lên đường qua hình ảnh của Đoàn Du Tăng Khất Sĩ hành đạo khắp muôn nơi, từ thôn quê hẻo lánh đến phố thị đông ngưòi, tiếp cận cùng tất cả mọi người mọi giới trong sự hòa chan thân ái. Mỗi bước đi nhẹ nhàng siêu thoát, mỗi nụ cười chia xẻ tình thương. Mang trái tim hòa bình đến với mỗi người, mỗi nhóm, mỗi quốc gia đều ý thức như thế lo chi hòa bình không sớm lập lại. Dựa vào tư tưởng và mô thức hành pháp từ trước đến nay của Đạo Phật; Tăng Đoàn hay Giáo Đoàn cũng thế, là hiện thân của Phật Pháp Tăng, là thuyền bè, là cầu nối để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát, hay nói cho gần gũi hơn là phương tiện cứu giúp nhân loại ra khỏi bao nhiêu hiểm họa đang chờ đón trước mặt. Do vậy sứ mạng của hành giả Du Tăng thật lớn lao và vô cùng cao quý.

Nay, Ðoàn Du Tăng Thế Giới  sẵn sàng lên đường với dự kiến nhân rộng mô thức nầy đến với tất cả, dụng pháp tự giác giác tha, lấy Tứ Y và Ngũ Minh làm gốc . Cũng nguyện sẽ cùng kết hợp với bất cứ Cá nhân, Đoàn thể, Tôn giáo nào; sẵn sàng chấp nhận và liên kết : Lục Hòa cùng tất cả, nếu điều đó thật sự phù hợp lý tưởng hòa bình. Du Tăng phải thật sự thực hành lý tưởng Từ bi và Hòa Bình.

 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony