Banner
Banner

Hình Ảnh Khất Thực Của Đoàn Du Tăng Tại San Jose, CA, United States

(Itinerant Monks walk receiving alms in San Jose, California, USA)

KT San Jose 4- 09 f1 KT San Jose 4- 09 f3 KT San Jose 4- 09 f4 KT San Jose 4- 09 f6 KT San Jose 4- 09 f7 KT San Jose 4-09 . f5 Picture 1091 Picture 1094 Picture 1096 Picture 1097 Picture 1101 Picture 1102 Picture 1107 Picture 1108 Picture 1113 Picture 1114 Picture 1118 Picture 1119 Picture 1120 Picture 1121 Picture 1122 Picture 1126 Picture 1128 Picture 1132 Picture 1133 Picture 1134 Picture 1135 Picture 1137 Picture 1138 Picture 1139 Picture 1150 Picture 1152 Picture 1153 Picture 1154 Picture 1155 Picture 1160 Picture 1162 Picture 1171 Picture 1172 Picture 1175 Picture 1187 Picture 1194 Picture 1195 Picture 1196 Picture 1200 Picture 1201 Picture 1208 Picture 1216 Picture 1217 Picture 1302 Picture 1305 Picture 1306

 

Hình Ảnh Khất Thực Của Đoàn Du Tăng Tại Houston, TX, United States

(Itinerant Monks walk receiving alms in Houston, Texas, USA)

6-4-2009 houston 016 6-4-2009 houston 017 6-4-2009 houston 024 6-4-2009 houston 036 6-4-2009 houston 038 6-4-2009 houston 039 6-4-2009 houston 040 6-4-2009 houston 041 6-4-2009 houston 043 6-4-2009 houston 044 6-4-2009 houston 046 6-4-2009 houston 048 6-4-2009 houston 049 6-4-2009 houston 053 6-4-2009 houston 061 6-4-2009 houston 064 6-4-2009 houston 065 6-4-2009 houston 066 6-4-2009 houston 069
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử