Banner
Banner
Lễ Hội Vu Lan & Đại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới lần I PDF Print E-mail
Sunday, 18 July 2010 20:47

 

 

LỜI CẨN BẠCH

nhân dịp Lễ Hội Vu Lan  & Kỷ niệm Ðệ Nhất Chu Niên Ðoàn Du Tăng Thế Giới

 

Do thời duyên khế hợp, chúng tôi chư Tăng Khất Sĩ, vốn có truyền thống thực hành hạnh du tăng từ trước đến nay,

 nhận thấy việc đi hành đạo là điều cần thiết cho sự tu học và hoằng pháp lợi sanh, chúng tôi  mạnh dạn thực hiện

và phát triển phong trào du tăng khất sĩ.

    Khởi đầu chỉ có một số ít chư Tăng là thành viên sáng lập, lần hồi chúng tôi đi hành đạo, vận động, mời gọi

và đã thành lập Ðoàn Du Tăng Thế Giới .

. Được cấp giấy phép hoạt động, chúng tôi quyết định ngày 29 tháng 4 khởi hành từ Pháp Duyên Tịnh Xá San Jose, California, chuyến hành đạo đầu tiên hướng về Nam Califoria

và tiến thẳng về Thủ phủ và các thành phố thuộc tiểu bang Texas, USA.

 

Nhận thấy không gì cao quý và  tốt đẹp hơn trong cuộc sống khi người ta biết thương yêu và hòa hợp,

chúng tôi mang hoài bảo “kiến tạo Hòa Bình” không những cho xứ sở quê hương mà cho tất cả. Muốn được vậy,

chỉ có phương hướng đoàn kết các hệ phái, các tôn giáo, các sắc tộc là điều thiết thực duy nhất.

Tuy biết rằng lý tưởng không dễ dàng thực hiện, nhưng chúng tôi cố gắng hành trì  bổn phận của người Du Tăng Khất Sĩ:

chúng tôi cho đó là sứ mệnh thiêng liêng, phụng đạo giúp đời.

Chúng tôi nghĩ rằng hạnh nguyện chính đáng của người tu là “tinh tấn và giải thoát”. Ý nghĩa đó quả thật vô vàn lý tưởng,

qua câu chuyện dẫn chứng như sau: Ngày xưa, khi Ðức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ đề, Ngài thấy chúng sinh

can cường khó độ nên muốn nhập Niết Bàn. Khi đó Phạm Thiên hiện thân đến thưa thỉnh, xin Phật trụ lại thế gian.

Phạm Thiên bạch: “Bạch hóa Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền dạy Giáo Pháp! Cầu xin Đấng Trọn Lành

truyền bá Giáo Pháp! Có những chúng sinh bị ít nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không nghe được Giáo Pháp

sẽ phải trầm luân sa đọa, nhưng cũng sẽ có người chứng ngộ chân lý”.  Im lặng chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên,

Phật khởi thân đi về hướng Isparana - Lộc Uyển, là nơi năm anh em ngài Kiều Trần Như đang tu tập ở đó.

Sau thời kinh đầu tiên gọi là Chuyển Pháp Luân, Ngài bảo: Các ông hãy đi đi, hãy mang Chánh Pháp

đến với tất cả những ai hữu duyên trên thế gian này”.

Chính bản thân Ngài chẳng quản ngại gian khổ, hoằng hóa suốt 49 năm trường. Thật là  cao cả, thật là vĩ đại! 

Hạnh Phật trong sáng tuyệt vời,  lời Phật còn đó như văng vẳng bên tai, lẽ nào chúng ta đành buông xuôi chỉ vì lợi danh,

tiền tài, vật chất cám dỗ.

 

Trước thảm trạng xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán, tuổi trẻ đua đòi văn minh vật chất, xa lìa thuần phong đạo đức,

chúng tôi quyết lòng thực hiện hoài bão với lý tưởng xả ly giải thoát. Một thân chưa đủ, chúng tôi ngày đêm dong ruỗi

cầu thỉnh gọi mời tha thiết đến tất cả: từ Tăng Ni, Hệ Phái, Tông Môn, Sắc tộc đến Tín đồ, cộng đồng xã hội bên đời

cùng nhau tham gia hợp tác thực hành, thì phúc lạc cho nhân loại lắm thay!

 

Thời gian trọn một năm qua, Ðoàn Du Tăng Thế Giới đã chuyển bánh xe hành đạo, miệt mài đây đó.  Năm nay, đoàn

hướng về thành phố Sacramento,Thủ Phủ Tiểu Bang California, USA để chuẩn bị tổ chức “Lễ Vu Lan  & Kỷ niệm

Ðệ Nhất Chu Niên Ðoàn Du Tăng Thế Giới”, không ngoài mục đích nhằm tổng kết lại những gì đạt được và chưa đạt,

hầu rút tỉa ưu khuyết điểm để làm bài học kinh nghiệm trên bước đường tiến tới thực hành hạnh nguyện Sứ giả Như Lai.

Lễ Kỷ Niệm Ðệ Nhất Chu Niên này cũng là dịp Tứ chúng Phật tử chúng ta sẽ cùng nhau hội họp, bàn thảo kế hoạch

thực tiễn phụng sự Phật Pháp, khế cơ thời đại phụng sự nhân sinh, hầu bảo dưỡng và phát triển tiền đồ nhân loại

và chúng sanh.

 

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu P.L. 2554, với lòng ngưỡng cầu báo đáp thâm ân Chư Phật, Chư liệt vị Tổ Thầy,

Cha Mẹ nhiều đời, Phật tử nơi nơi hân hoan sắm sửa trai diên tứ sự, thiết lễ trai Tăng Cúng dường Tam bảo,

ban tổ chức chúng tôi thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,

thuộc tất cả các Quốc gia, hệ phái, Tông môn, hoan hỷ quang lâm tham dự  Đại Lễ Vu Lan Bồn P.L. 2554

và Đại hội thường niên Đoàn Du Tăng Thế Giới năm 2010 tại địa điểm:

 Hội trường Boys & Girls Club, 5212 Lemon Hill Avenue, Sacramento, CA 95824, USA 

Văn Phòng Lên Lạc Du Tăng Thế Giới, 6224 Fowler Avenue, Sacramento, CA 95828, USA, 

theo thời biểu đímh kèm.

 

ĐOÀN DU TĂNG THẾ GIỚI CẨN BẠCH

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Ban tổ chức trân trọng Thông báo và đính kèm chương trình ba (3) ngày Đại Hội, Đại lễ như sau:

 

Chương trình Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới

Tại địa điểm: Hội trường Boys & Girls Club

5212 Lemon Hill Avenue, Sacramento, CA 95824, USA

 

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2010:

      05.00am * -Khoá kinh cầu Phật gia bị

      06.00am * -Trùng tuyên Giới bổn

      07.00am * -Điểm tâm.                                                                                                                     

     07.30am Khai mạc phòng triển lãm Văn Hóa Cổ,Kim.

      09.00am * -Chư Tôn Ðức Ðoàn Du Tăng khất thực hóa duyên.

      10.30am * -Cúng ngọ, thọ trai

      01.00pm * -Thủ tục ghi danh tham dự Đại Hội .

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

                             (Có chương trình riêng)

 Khoáng đại I:

     02.00 pm * -Thuyết trình phương án hình thành và sự phát triển

                           Đoàn Du Tăng Thế Giới.

              - Thảo luận.

03.30pm  * - Giải lao.

04.00pm  * - Cung thỉnh nhân sự vào các Hội đồng.

                 (Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Điều hành).

          Khoáng đại II: 

05.00pm * -Thuyết trình Dự thảo Hiến Chương Đoàn Du Tăng Thế Giới.

            05.30pm * -Thảo luận

            06.30pm * -Công bố Quyết Nghị.

                                     - Giải  lao

             

     Khoáng đại III

         07.00pm * -Họp nội bộ các Hội Đồng Đoàn Du Tăng Thế Giới.

                                (Có chương trình riêng).

         08.30 pm * -Hồi hướng.

 

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2010

                 Ðại Lễ Vu Lan Bồn Truyền Thống

      08.00am * -Phật tử tề tựu

      09.30am * -Tiếp đón chư Tôn Đức và quí quan khách.

      09.45am * - Cung nghinh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài

      10.00am * - Khai mạc

                        - Chào Quốc Kỳ Mỹ, VNCH & Phật giáo kỳ , phút nhập Từ bi quán.

                        - Giới thiệu thành phần tham dự.

        10.30am * -Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức.

        10.40am * -Khai kinh Vu Lan ( Việt ngữ, Pali)

                           - Cảm từ của quan khách Chính giới và chư Tôn đại diện các Quốc gia.

         11.30am * -Cúng dường trai Tăng 

                        * - Đại chúng dự tiệc chay thân mật.

                        *- Lễ  Cài Bông hồng.

         01.00am * -Lễ dâng Y truyền thống .

         01.45pm * - Đạo từ Chứng minh.

         02.00pm * -Lễ chúc thọ chư Tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng và các Cụ Bô lão.      

                            - Trao Bằng Lưu niệm và  Bằng Chứng Minh Công Đức .

         03.45pm * - Công bố kết quả Đại hội Đoàn Du Tăng Thế Giới.

       04.00pm * - Chương trình Đại Nhạc Hội, Văn nghệ phụ diễn

                           Cúng Dường Vu Lan, và chúc mừng Đại Hội Thành Công

                               (Đặc biệt nhiều màn vũ Việt ,Thái, Lào, Miên + Ca tân, cổ nhạc giao duyên)

           08.30pm * -Lời cảm tạ của ban tổ chức.  

              

Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2010

 Tại địa điểm: Văn Phòng Ðoàn Du Tăng Thế Giới, 6224 Fowler Avenue, Sacramento , CA 95828, USA.     

Tel.Cell:[408] 896-8198* [408]6464138  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     Web.www.worlditinerantmonk.org.

06.00 am * - Khoá kinh Cầu nguyện Hoà Bình thế giới.

07.00 am * - Điểm tâm.

09.00 am * - Chư Tăng khất thực hoá duyên.

10.00am * - Trao quà lưu niệm đến các phái đoàn đại biểu.

11.00 am * - Cúng ngọ.

01.00 pm * - Chỉ tịnh.

02.00 pm * - Các phái đoàn tham quan Thủ phủ Sacramento, các thắng tích cùng viếng

                      và thăm một số chùa trong vùng.

05.00 pm * - Thuyết pháp.

07.00pm * - Các phái đoàn đàm đạo, trao đổi Phật sự, góp ý xây dựng.

08.30pm * - Hoàn mãn.

 

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 06:59
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony