Banner
Banner
Ðại Lễ Vu Lan 2010 & Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Gìới PDF Print E-mail
Sunday, 18 July 2010 00:00

Kỷ niệm Ðệ Nhất Chu Niên

Ngày Thành Lập Ðoàn Du Tăng Thế Giới

       Lịch sử : Nhận thức thời duyên khế hợp, chúng tôi chư Tăng Khất Sĩ vốn có truyền thống thực hành hạnh du tăng từ trước đến nay, nên  nhận thấy việc đi hành đạo là điều cần thiết cho sự tu học và hoằng pháp lợi sanh, chúng tôi mạnh dạn thực hiện. Khởi đầu chỉ có một số ít chư Tăng là thành viên sáng lập, lần hồi chúng tôi đi hành đạo, vận động, mời gọi và đã thành lập được “Ðoàn Du Tăng Thế Giới” vào ngày 28 tháng 4 năm  2009 tại Pháp Duyên Tịnh Xá San Jose, California và quyết định ngày hôm sau 29

tháng 4  khởi hành chuyến hành đạo đầu tiên hướng về Nam Cali và tiến thẳng về Thủ phủ và các thành phố thuộc tiểu bang Texas.

         Không gì cao quý và  tốt đẹp hơn trong cuộc sống khi người ta biết thương yêu và hòa hợp, chúng tôi đã từng mang hoài bảo “kiến tạo Hòa Bình” không những cho xứ sở quê hương mà cho tất cả; muốn được vậy, chỉ có phương hướng đoàn kết các hệ phái, các tôn giáo, các sắc tộc là điều thiết thực duy nhất. Tuy nhiên, lý tưởng không dễ dàng thực hiện, nhưng chúng tôi cố gắng hành trì  bổn phận của người Du Tăng Khất Sĩ, chúng tôi cho đó là sứ mệnh thiêng liêng, phụng đạo giúp đời. Hạnh nguyện chính đáng của người tu là “tinh tấn và giải thoát”. Ý nghĩa đó quả thật vô vàn lý tưởng, qua câu chuyện dẫn chứng như sau: Ngày xưa  khi Ðức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ đề, Ngài thấy chúng sinh can cường khó độ nên muốn nhập Niết Bàn, khi đó Phạm Thiên cảm thấy hốt hoảng liền hiện thân đến thưa thỉnh, xin Phật trụ lại thế gian. Phạm Thiên bạch: “Bạch hóa Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền dạy Giáo Pháp! Cầu xin Đấng Trọn Lành truyền bá Giáo Pháp! Có những chúng sinh bị ít nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không nghe được Giáo Pháp sẽ phải trầm luân sa đọa, nhưng cũng sẽ có người chứng ngộ chân lý”. Im lặng chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, Phật khởi thân đi về hướng Isparana - Lộc Uyển, là nơi năm anh em ngài Kiều Trần Như đang tu tập ở đó. Sau thời kinh đầu tiên gọi là Chuyển Pháp Luân, Ngài bảo: “Các ông hãy đi đi, hãy mang Chánh Pháp đến với tất cả những ai hữu duyên trên thế gian này”. Chính bản thân Ngài chẳng quản ngại gian khổ, hoằng hóa suốt 49 năm trường, thật là  cao cả, thật là vĩ đại. Hạnh Phật trong sáng tuyệt vời,  lời Phật còn đó như văng vẳng bên tai, lẽ nào chúng ta đành buông xuôi chỉ vì lợi danh, tiền tài, vật chất cám dỗ. Ðứng trước thảm trạng xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán, tuổi trẻ đua đòi văn minh vật chất, xa lìa thuần phong đạo đức . Chúng tôi quyết lòng thực hiện hoài bão với lý tưởng xả ly giải thoát, một thân chưa đủ, ngày đêm dong ruỗi cầu thỉnh gọi mời tha thiết đến tất cả từ Tăng Ni, Hệ Phái, Tông Môn, Sắc tộc đến Tín đồ, cộng đồng xã hội bên đời cùng nhau tham gia hợp tác thực hành thì phúc lạc cho nhân loại lắm thay. 

      Thời gian hơn một năm qua, Ðoàn Du Tăng Thế Giới đã chuyển bánh xe hành đạo, miệt mài đây đó, nay đoàn hướng về Thủ Phủ Tiểu Bang Cali, thành phố Sacramento để chuẩn bị tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ðệ Nhất Chu Niên ngày thành lập Đoàn Du Tăng Thế Giới” không ngoài mục đích nhằm tổng kết lại những gì được và chưa được, hầu rút tỉa ưu khuyết điểm để làm bài học kinh nghiệm trên bước đường tiến tới thực hành hạnh nguyện Sứ giả Như Lai. Cũng là dịp Tứ chúng Phật tử chúng ta sẽ cùng nhau hội họp, bàn thảo kế hoạch phụng sự Phật Pháp, khế cơ thời đại hầu phát triển tương lai.

         Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu với lòng ngưỡng cầu báo đáp thâm ân Chư Phật, Chư liệt vị Tổ Thầy, Cha Mẹ nhiều đời,. hàng Phật tử hân hoan sắm sửa trai diên tứ sự, thiết lễ trai Tăng Cúng dường Tam bảo.

         Ban tổ chức chúng tôi thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, thuộc các Quốc gia, hệ phái, Tông môn, hoan hỷ quang lâm tham dự Đại hội và Đại Lễ Vu Lan Bồn năm nay. (2010)

                                                                                       ĐOÀN DU TĂNG THẾ GIỚI

 

Ban tổ chức trân trọng Thông báo và đính kèm chương trình 3 ngày Đại Hội, Đại lễ như sau:

 

Chương trình Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới

Tại địa điểm: Boys & Girls Club

5212 Lemon Hill, Sacramento,CA 95824

Thứ Sáu ngày 10 – 9 - 2010:

      05.00am * -Khoá kinh cầu Phật gia bị

      06.00am * -Trùng tuyên Giới bổn

      07.00am * -Điểm tâm.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          07.30am Khai mạc phòng triển lãm Văn Hóa Cổ,Kim.

      09.00am * -Chư Tôn Ðức Ðoàn Du Tăng khất thực hóa duyên.

      10.30am * -Cúng ngọ, thọ trai

      01.00pm * -Thủ tục ghi danh tham dự Đại Hội .

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

                             (Có chương trình riêng)

 Khoáng đại I:

     02.00 pm * -Thuyết trình phương án hình thành và sự phát triển

                           Đoàn Du Tăng Thế Giới.

              - Thảo luận.

03.30pm  * - Giải lao.

04.00pm  * - Cung thỉnh nhân sự vào các Hội đồng.

                 (Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Điều hành).

          Khoáng đại II:

05.00pm * -Thuyết trình Dự thảo Hiến Chương Đoàn Du Tăng Thế Giới.

            05.30pm * -Thảo luận

            06.30pm * -Công bố Quyết Nghị.

                                     - Giải  lao

           

     Khoáng đại III

      07.00pm * -Họp nội bộ các Hội Đồng Đoàn Du Tăng Thế Giới.

                                (Có chương trình riêng).

     08.30 pm * -Hồi hướng.

       Thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm  2010

                 Ðại Lễ Vu Lan Bồn Truyền Thống

      08.00am * -Phật tử tề tựu

      09.30am * -Tiếp đón chư Tôn Đức và quí quan khách.

      09.45am * - Cung nghinh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài

      10.00am * - Khai mạc

                        - Chào Quốc Kỳ Mỹ, VNCH & Phật giáo kỳ , phút nhập Từ bi quán.

                        - Giới thiệu thành phần tham dự.

        10.30am * -Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức.

        10.40am * -Khai kinh Vu Lan ( Việt ngữ, Pali)

                           - Cảm từ của quan khách Chính giới và chư Tôn đại diện các Quốc gia.

         11.30am * -Cúng dường trai Tăng 

                        * - Đại chúng dự tiệc chay thân mật.

                        *- Lễ  Cài Bông hồng.

         01.00am * -Lễ dâng Y truyền thống .

         01.45pm * - Đạo từ Chứng minh.

         02.00pm * -Lễ chúc thọ chư Tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng và các Cụ Bô lão.      

                            - Trao Bằng Lưu niệm và  Bằng Chứng Minh Công Đức .

         03.45pm * - Công bố kết quả Đại hội Đoàn Du Tăng Thế Giới.

       04.00pm * - Chương trình Đại Nhạc Hội, Văn nghệ phụ diễn

                           Cúng Dường Vu Lan, và chúc mừng Đại Hội Thành Công

                               (Đặc biệt nhiều màn vũ Việt ,Thái, Lào, Miên + Ca tân, cổ nhạc giao duyên)

           08.30pm * -Lời cảm tạ của ban tổ chức.                

Chủ nhật: 12/9/2010

 Tại địa điểm: Văn Phòng Ðoàn Du Tăng Thế Giới, 6224 Fowler Sacramento CA 95828.Tel.Cell:[408] 896-8198*                           [408]6464138          Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                       Web.www.worlditinerantmonk.org.

06.00 am * - Khoá kinh Cầu nguyện Hoà Bình thế giới.

07.00 am * - Điểm tâm.

09.00 am * - Chư Tăng khất thực hoá duyên.

10.00am * - Trao quà lưu niệm đến các phái đoàn đại biểu.

11.00 am * - Cúng ngọ.

01.00 pm * - Chỉ tịnh.

02.00 pm * - Các phái đoàn tham quan Thủ phủ Sacramento, các thắng tích cùng viếng

                      và thăm một số chùa trong vùng.

05.00 pm * - Thuyết pháp.

07.00pm * - Các phái đoàn đàm đạo, trao đổi Phật sự, góp ý xây dựng.

08.30pm * - Hoàn mãn.

 

 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử