Banner
Banner
THÔNG BÁO KHẨN 1 PDF Print E-mail
Thursday, 09 September 2010 02:12

THÔNG BÁO KHẨN LIÊN QUAN ÐẾN NHẬP CẢNH MỸ ( U.S.A. VISA) THAM DỰ ÐẠI LỄ VU LAN BỒN PL.2554  & ÐỆ NHẤT CHU NIÊN THÀNH LẬP ÐÒAN DU TĂNG THẾ GIỚI TẠI SACRAMENTO, CALIFORNIA, USA.

Thời gian: Ngày 10, 11 &12 tháng 9 năm 2010.

Ðịa điểm:   1)  Boys & Girls Club

5212  LEMON HILL AVENUE, SACRAMENTO, CA 95824

( từ 4:30 PM đến 9:30PM, ngày 10 tháng 9 năm 2010

và từ 7:30 AM đến 9:30PM, ngày 11 tháng 9 năm 2010)

                2)    Văn Phòng Liên lạc/Trạm RV

6224  FOWLER AVENUE, SACRAMENTO, CA 95828

(Trong 3 ngày: 10, 11 &12 tháng 9 năm 2010 từ 5:00 AM đến 9:00 PM, ngoại trừ những giờ tổ chức tại Hội trường Boys & Girls Club nói trên).

 

Ngày: 06 tháng 9 năm 2010

Kính bạch chư tôn đứcTăng Ni và quý quan khách, Phật tử ngoại quốc.

Chúng tôi cung nghinh và cám ơn quý chư  tôn, quý vị  lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính quyền và quý quan khách, Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đã hoan hỉ nhận lời mời và tham dự ÐẠI LỄ VU LAN BỒN PL. 2554 và ÐỆ NHẤT CHU NIÊNTHÀNH LẬP ÐOÀN DU TĂNG THẾ GIỚI TẠI SACRAMENTO, CALIFORNIA, U.S.A tại hai Ðịa điểm vào các ngày giờ nói trên.

Vì lý do an-ninh, và do yêu cầu phối kiểm của chính quyền liên quan đến VISA nhập cảnh Mỹ, chúng tôi thỉnh cầu quý vị liên lạc để ghi danh tham dự, một hoặc ba ngày nói trên, đặc biệt là quý vị và khách mời từ ngoại quốc, xử dụng VISA nhập cảnh Mỹ, bao gồm: Burma, India, Cambodia, Laos, Vietnam, v.v.

Nếu quý vị không thể tham gia, xin vui lòng phúc đáp để chúng tôi tiện sắp sếp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những ai không phải là tham dự viên.

 

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát,

 

                                         HT Thích Giác Lượng

Last Updated on Thursday, 09 September 2010 06:05
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony