Banner
Banner
LỜI CẨN BẠCH PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 03:38

LỜI CẨN BẠCH
Của Đoàn Du Tăng Thế Giới

Chúng tôi chư Tăng Khất Sĩ vốn có truyền thống thực hành hạnh du tăng, nên việc đi hành đạo là điều cần thiết cho sự tu học và hoằng pháp lợi sanh, chúng tôi đã thành lập “Ðoàn Du Tăng Thế Giới” vào ngày 28 tháng 4 năm 2009 tại Bắc California, Chính quyền Tiểu Bang cũng như Chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ đã chấp thuận cấp phép.

Không gì cao quý và tốt đẹp hơn trong cuộc sống người Tu sĩ Phật giáo, thực hiện phép Lục Hòa Phật dạy, thì hạnh phúc biết bao. chúng tôi đã từng mang hoài bão “Phụng Sự Lý Tưởng Hòa Bình” không những cho xứ sở quê hương mà cho tất cả; muốn được vậy, chỉ có phương hướng đoàn kết các hệ phái Phật giáo, các Tôn giáo, các sắc tộc là điều kiện tiên quyết và thiết thực hơn hết. Tuy nhiên, lý tưởng ấy không phải một sớm một chiều mà kết hợp được một cách dễ dàng, nhưng chúng tôi đã cố gắng hành trì hạnh Du Tăng Khất Sĩ, đó là sứ mệnh thiêng liêng, phụng đạo giúp đời. Hạnh nguyện chính đáng của người tu là “Tinh Tấn và Giải Thoát.”

Đức Phật sau khi Chứng Quả Thành Đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã không quản ngại gian khổ, lên đường hoằng hóa suốt 49 năm ròng rã, giải thoát mọi buộc ràng ở thế gian, Ngài dấn thân truyền bá Giáo pháp, độ khắp muôn loài. Sau thời Pháp đẩu tiên nơi vườn Lộc Uyển, độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như đang tu ở đó. Ngài bảo: “Các ông hãy đi đi, hãy mang Chánh Pháp đến với tất cả những ai hữu duyên trên thế gian nầy.”

Thật là cao cả thay, thật là vĩ đại thay, hạnh Phật trong sáng tuyệt vời, lời Phật hãy còn văng vẳng bên tai, lẽ nào chúng ta đành buông xuôi chỉ vì danh lợi! Thời nay đứng trước thảm trạng xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán, vật chất thạnh hành, chúng sinh điên đảo! Chúng tôi quyết tâm thực hiện hạnh nguyện “Xả ly Giải thoát”. Với hoài bão đó, chúng tôi tha thiết cầu thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, Hệ phái, Tông môn, Sắc tộc đến Tín đồ, cộng đồng xã hội cùng nhau tham gia hợp tác thực hành lời Phật dạy, thì phúc lạc cho nhân loại lắm thay.

Thời gian qua, Ðoàn Du Tăng Thế Giới đã chuyển bánh xe hành đạo, miệt mài đây đó, xuyên qua nhiều thành phố, nhiều tiểu bang Hoa kỳ. Năm nay nhân mùa Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, chúng tôi tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ðệ Nhị Chu Niên Đoàn Du Tăng Thế Giới” không ngoài mục đích nhằm tổng kết ưu khuyết điểm trong thời gian qua và Đại hội mở rộng để trao đổi kinh nghiệm trên bước đường thực hành hạnh nguyện “Sứ Giả Như Lai.” Cũng là dịp Tứ chúng Phật tử chúng ta cùng nhau hội họp, bàn thảo kế hoạch phục vụ Phật Pháp, phụng sự chúng sanh giữa thời đại nhiễu nhương, thiên tai địa ách.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu với lòng ngưỡng cầu báo đáp thâm ân Chư Phật, Chư liệt vị Tổ Thầy, Cha Mẹ nhiều đời, Cửu Huyền thất Tổ . Hàng Phật tử hân hoan sắm sửa trai diên tứ sự, dường Tam bảo.

Ban tổ chức thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, thuộc các Quốc gia, Hệ phái, Tông môn, hoan hỷ quang lâm tham dự Đại hội và Đại lễ Vu Lan Bồn năm nay. (2011)

ĐOÀN DU TĂNG THẾ GIỚI

Last Updated on Monday, 08 August 2011 04:07
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử