Banner
Banner
Trường Ca Đại Hội - Page 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 05:48
Article Index
Trường Ca Đại Hội
Page 2
All Pages

 

Ngày Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới

Tổ truyền thừa, Minh Đăng Quang, Tôn Sư.

Chức năng toàn, thị hiện Đấng Đại Từ,

Đại Bi, Trí, Đại Kiên Cường Dũng Lực.

Hội thuở trước, Hội thời nay, quy thức

Khoáng dĩ tình, đạo nghiệp khải hoàn ca.

Đại Tăng Già, tuyển chọn các Quốc gia

Đoàn tựu lại, quyết lên đường hành đạo,

Du hoá khắp, là phương châm truyền giáo

Tăng thừa hành sứ mạng Phật ba đời,

Qui điều thông, đồng thuận khắp mọi người

Tụ điểm chính : Giới luật răn căn bản.

Nhiều ý thức, nung tinh thần  tỏ rạng.

Đại khối tình, chung sống học với tu.

Biểu quyết nhau, một thể thống hiền nhu,

Các các sự đều liễu thông nhau cả.

Quốc thể, Quốc gia ai cũng đều giữ dạ

Gia đình, gia đạo ai không khá lo toan.

Phật gia càng quan thiết, giữ vẹn toàn,

Giáo huấn được, phận nhà Sư sứ mạng.

Nhiều lãnh vực các Sư đồng cán đán

Tiểu hạnh cùng đại hạnh, thảy như nhau

Bang chia cùng trách nhiệm trước và sau

Thành đồng sự, ai cũng đều chu tất.

Phố hay Thị, Thành Đô, không bỏ sót

Nhiều hang cùng ngõ hẻm cũng hướng qua

hội nầy, Đoàn Du Hoá thiết tha

Sở năng tập cho người đời bố thí,

Đạo là để, dắt dẫn đường, khuyến, chỉ,

Tràng là nơi dạy đạo đức tu hành

Đã nhiều phen, lắm kẻ phát tâm thành

Hưởng phước lộc, là hưởng phần phúc báu

Ứng nghiệm thật, cho những người tỏ thấu

Tham gia Đoàn, tham gia Hội, Lễ qua,

Dự được phần góp mặt chính thật là

Đại công đức, đại hữu duyên hiện kiếp,

Hội tụ lại những công năng trực tiếp

Tại mục tiền, hiện hữu đích tâm ta,

Thủ ý tròn, do ý nguyện thiết tha,

Phủ định cả những ý tà vọng tưởng.

Tiểu hay Đại, tuỳ kiến cơ, hiện tượng

Bang đại đồng, phổ diễn ý sâu xa

California, điểm chuẩn một quốc gia

Sacramento, địa danh nơi thủ phủ.

-  3 -

Hoa rực sáng nền tự do dân chủ

Kỳ phất lên trước gió “Đạo” thái bình,

Đại quốc gia, nền Đạo mở quang vinh

Hội hiệp những tiềm năng toàn thế giới

Thành đạt Du Tăng, một nguyền tiến tới

Công dựng xây, công tô đắp vun bồi,

Viên hạnh, viên tình, viên đạo đức lên ngôi

Mãn sở nguyện, như ly tràn nước mát.

Với sở nguyện Đoàn Du Tăng lê hoát,

Tầm vươn lên như chiến sĩ sa trường

Mức độ nào, không ngoài mức kỷ cương

đẳng, đến tột cùng bao chí nguyện.

Khởi sắc xinh tươi như tình xuân lưu luyến

Vạn pháp vo tròn, trăng rạng ngàn phương

Sự thể diễn bày như ánh thái dương

Khởi sắc ấy, qua chu kỳ chuyển biến

Đầu dầu khó, nhưng vượt bao mức tiến

Nan đề nào, cũng trải thảm dần qua

Lửa hùng tâm soi sáng chí kiêu xa

Thử ý nguyện như Hoa Đà luyện thuốc

Vàng trui luyện, mới thành kim qui ước

Gian truân nào, cũng là thước đo lòng

Nan sự nào cũng quyết đạt thành công

Thử trận mạc, mới anh hùng dũng lược,

Sức chiến đấu tự tâm là mực thước.

Nguyện vo tròn, mới đạt chí nguyện to.

Vọng ngưỡng cầu, Phật lực hổ trợ cho

Mang lý tưởng thực hành chơn Chánh pháp

lương ấy, niệm chánh cần  phù hạp

Tưởng thập phần, là tưởng nguyện châu viên

Phật lý soi, pháp lý đượm thâm huyền

Giáo sinh chúng, y chơn truyền Phật Tổ.

Mang hoài bão, du phương hành phổ độ.

Giáo nhân loài, tự độ mới độ tha

giải bày nguồn đạo tỏ rạng xa

Từ cá thể đến đại đồng thế giới.

Bi, Trí, Dũng, Du Tăng nguyền tiến tới

Ban pháp lành, trải Tam tụ, Lục hoà

Truyền Tam quy, Ngũ giới đến mọi nhà,

Hành Phật sự, công năng người Thích Tử

Đạo rộng mở, sáng soi cùng khắp xứ

Phụng chu toàn sứ mạng các nhà Tăng

Sự chăm lo hành đạo phải nên chăng

-  4  -

Hoà tất cả muôn nơi, cùng muôn pháp,

Bình thế giới là bình tâm ta  trước

Thế gian bình, tức do đạo huân bình.

Giới luật rèn là gương sáng quang minh

Tạo thế đứng hoà bình cho thế giới.

Sự thể ấy, khi nhân loài nghĩ tới

Hài kết nhau, thì sức mạnh nào bằng

Hoà hợp nhau lý tưởng khối đại Tăng

Giữa thời buổi cực kỳ siêu nguy hiểm !

Người ý thức thừa công năng tìm kiếm

Với phương trình giải cứu nạn điêu linh

Người quan tâm hãy đứng dậy quên mình

Mong thực hiện hạnh Hiền nhân minh triết

Thế nhân loạn, Đạo mở đường siêu việt

Giới ban truyền, hành Chánh đạo độ sinh

Thanh quy nghiêm là mẫu mực nghiêm minh

Bình đẳng tính, đúng: A Di Đà Phật

Chúng đại thể, toàn cầu quy lẽ thật

Sanh tâm lành, tránh ác, chuyển nghiệp duyên

An không cầu, an vẫn đến tự nhiên

Lạc chẳng mất, lạc vẫn tăng thường tại.

Hạnh đức đủ, Đạo tròn, Đời vô ngại

Phúc tràn đầy, xã hội phúc trường miên

Mong ước rằng: những diễn đạt tâm nguyền

Lắm sơ xuất,  Ý, Từ, Văn, nông cạn

Thay ngọn bút, trải lòng xin lỗi bạn

Quý tình nhau, quý nguyện vọng chân thành

Hóa hiện nguồn thông cảm dạ cao thanh

Thay mặt cả Đoàn Tăng, xin cảm tạ  ./.

Sarammento, ngày 14 tháng 9 năm 2010

Giác Lượng Tuệ Đàm TửLast Updated on Monday, 08 August 2011 06:12
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử