Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 4 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

thiêng, linh hiển nhiệm mầu, bởi chung quanh núi đồi bao bọc, rừng xanh cây mát bao che. Những ngọn gió từ biển Đông thổi vào, ngày mát đêm thanh, khiến cho kẻ Âm như nhẹ nhàng tỉnh thức bởi những tiếng Kệ lời Kinh, chuông mõ ngân vang suốt bốn mùa Tín, Tăng  tụng niệm, khi gặp những đám tang của những Bạn Đạo vừa dĩ mãn báo thân, hoà mình vào cát bụi, chung số phận một kiếp vô thường! không hơn không kém!

Do vậy, mà cảnh núi rừng đã đưa đẩy lòng tôi yêu chuộng thích ưa, để tâm cám cảnh.

“Nương mình ở chốn thanh êm.

Thì lòng khoái lạc càng thêm thâm trầm.”

Đã có rất nhiều cơ hội tôi đến đây, nếm được lý vô thường, thắm mùi tử biệt sanh ly! Nhiều dịp cảm kích những giọng bi ai thảm não đau buồn.!. Có khi lại được thưởng thức những bản nhạc trầm hùng mà thương cảm sự oái oăm nấc nghẹn tủi hờn.!. Nhiều tư tưởng khơi nguồn từ định lý vô thường mà mở khai tâm tuệ. Những bài “Pháp Vô Ngã” đã khiến tôi đơ cứng tâm hồn, chẳng còn mềm yếu như bấy thuở ban sơ khi mới lách mình vào Đạo. Những lý luận biện tranh nơi rừng xanh núi biếc đơn thuần, không nguời lui tới để biết mình chẳng còn đối thủ dõi theo, hơn thua phải quấy rộn lòng! Bao nhiêu đó đủ làm cho tôi quan tâm đến cảnh núi rừng thanh tịnh. Có lẽ sẽ một lúc nào đó, có cơ hội phải thời hợp lúc, tôi sẽ được thưởng thức khí thiêng u tịch nơi nầy.Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử