Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 4 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

thiêng, linh hiển nhiệm mầu, bởi chung quanh núi đồi bao bọc, rừng xanh cây mát bao che. Những ngọn gió từ biển Đông thổi vào, ngày mát đêm thanh, khiến cho kẻ Âm như nhẹ nhàng tỉnh thức bởi những tiếng Kệ lời Kinh, chuông mõ ngân vang suốt bốn mùa Tín, Tăng  tụng niệm, khi gặp những đám tang của những Bạn Đạo vừa dĩ mãn báo thân, hoà mình vào cát bụi, chung số phận một kiếp vô thường! không hơn không kém!

Do vậy, mà cảnh núi rừng đã đưa đẩy lòng tôi yêu chuộng thích ưa, để tâm cám cảnh.

“Nương mình ở chốn thanh êm.

Thì lòng khoái lạc càng thêm thâm trầm.”

Đã có rất nhiều cơ hội tôi đến đây, nếm được lý vô thường, thắm mùi tử biệt sanh ly! Nhiều dịp cảm kích những giọng bi ai thảm não đau buồn.!. Có khi lại được thưởng thức những bản nhạc trầm hùng mà thương cảm sự oái oăm nấc nghẹn tủi hờn.!. Nhiều tư tưởng khơi nguồn từ định lý vô thường mà mở khai tâm tuệ. Những bài “Pháp Vô Ngã” đã khiến tôi đơ cứng tâm hồn, chẳng còn mềm yếu như bấy thuở ban sơ khi mới lách mình vào Đạo. Những lý luận biện tranh nơi rừng xanh núi biếc đơn thuần, không nguời lui tới để biết mình chẳng còn đối thủ dõi theo, hơn thua phải quấy rộn lòng! Bao nhiêu đó đủ làm cho tôi quan tâm đến cảnh núi rừng thanh tịnh. Có lẽ sẽ một lúc nào đó, có cơ hội phải thời hợp lúc, tôi sẽ được thưởng thức khí thiêng u tịch nơi nầy.Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony