Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 6 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

Cốc Thiền,

kết hạt tinh ba.

Tặng cho vạn kỷ,

chiếu  xa muôn đời.

g) Cuộc chiến xảy ra, ngưng thuyết trình Sử Liệu

và đình chỉ Xuất bản:

Cuộc chiến Quốc Cộng đã đến hồi quyết liệt, đầu năm 1975 trung tuần tháng 2 thành phố Ban Mê Thuột đã bỏ ngõ, đoàn quân Bắc Việt đã hoàn toàn làm chủ tình hình Tỉnh Đăk Lăk và lần lượt chiếm trọn Cao nguyên xuống miền Duyên hải, Đồng Hà, Quảng Trị, Thừa Thiên, Cộng quân ào ạt vào Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết! Ôi ! miền Trung khói lửa ngút trời, ngập tràn tang thương, thống khổ! Tôn Giáo ngưng hoạt động, tình trạng khủng hoảng, tinh thần giao động, dân tình chạy loạn, Chính quyền miền Nam thất thủ hoàn toàn, đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975  chấm dứt chế độ Tự do Dân Chủ Cộng Hoà, thay vào Chủ Nghĩa Cộng Sản  hoàn toàn cai trị Bắc Nam

Thế là Tôn Giáo không còn tự do sinh hoạt, thì làm gì có thể thuyết trinh tài liệu chứng tích Tôn giáo cho Phật tử và bá tánh lãm tường; Làm gì có thể tự do xuất bản phổ biến Sử liệu một người tu

Chứng đắc như Đức Cố Trưởng Lão Giác An.

May thay, Tài liệu “Lưu Kỷ” được cất giữ cẩn trọng, do một gia đình Phật tử bảo vệ chu toàn và kín đáo. Khi tôi ra khỏi nhà tù, đã tìm đường vượt biên, làm sống dậy nguồn tư tưởng giải thoát:Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony