Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 7 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

“Bát cơm xin nngàn nhà.

Thân chơi muôn dặm xa.”

------

“Tay Ôm Bình Bát Hoá Duyên.

“Chân Không  giữ trọn lời nguyền tại Phi.

“Đầu Trần  nắng táp sá chi.

“Du Tăng Khất Sĩ, Bát Y bên mình”.

Rời trại tỵ nạn Palawan Phi Luật Tân cuối năm 1981 định cư  tại Hoa Kỳ, tôi mới bắt đầu liên lạc về quê để tìm cách nhờ chuyển tập “LƯU KỶ” ra hải ngoại. Qua rất nhiều lần chuyển, gửi bằng Bưu điện có, bằng người đi định cư mang theo có. Tài liệu được gom kết đầy đủ. Phải chăng đây là một cơ duyên hãn hữu, Phật lực nhiệm mầu, gia hộ cho nguyện vọng chánh chân được làm sống dậy trong tư tưởng Kính Đạo Thờ Thầy, mà tập “LƯU KỶ” được đánh máy, sắp xếp thứ lớp, chương mục, hình ảnh linh động, do nhà Xuất Bản Nguồn Sống ấn hành một cách Tự do tại Thành phố San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ, phổ biến khắp muôn phương từ hải ngoại đến quốc nội

III) Thiền Viện Giác An, Ngôi Quí Tự

Ngày tháng trôi qua, trên dưới bốn mươi (40) năm dài đằng đẵng, trường đời thay đổi, thế sự chuyển xoay, cơ tạo hoá diễn bày  lắm chuyện trớ trêu chuyển biến, thế nước lòng dân cũng đã thay ngôi đổi chủ, những vũng sình lầy nay đã biến thành những lâu đài vòi vọi, có nhiều phố thị thay vì những nơi nhầy nhuạ! đốn hèn! truỵ lạc,  tang thương !

Nhưng, Đạo lý vẫn ngàn năm bất biến, dành cho những bậc Chánh Chơn, vững vàng như núi cao biển rộng, cứng chắc như kimLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử