Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

a) Trụ xứ Tịnh Xá Ngọc Pháp, Nha Trang:

Đại Đức Giác Lượng được Giáo Hội bổ nhiệm về trụ xứ tại Tịnh Xá Ngọc Pháp, Nha Trang, nhiệm kỳ 3 tháng đầu năm 1965. Bước chân rảo khắp thành phố Nha Trang rồi lần lược xuyên qua các Thành phố lân cận, chí đến những miền quê hẻo lánh xa gần.

b) Hành Đạo vùng Cát Lợi, Xã Vĩnh Lương:

Duyên lành đưa đẩy, tôi đến hành đạo vùng Thôn, xóm Lương Sơn, Cát Lợi, Vĩnh Lương v.v.., trên đường dài hoá duyên “Bình Bát Chứa Chan Lòng Bác Ái, Lá Y Nhuần Đượm Ý Từ Bi” Y Vàng chói sáng, Bình Bát vai mang. Lòng người thương cảm, hạnh đạo Du Tăng, đầu trần chân không, trên các nẻo đường thôn xóm và từng bước trên đường Quốc lộ I hướng về Nam. Ông Bà Võ Phú chủ vườn xoài, từ từ dưới mái hiên nhà vừa ra khỏi cửa, trên tay mang sẵn phẩm vật cúng dường nhà Sư Khất Sĩ. Cơ duyên thăm hỏi, tâm sự giải bày, giữa nhà Sư và người Tín chủ, Ông Bà tỏ ra lờng cảm mến. Qua bao lần hoá duyên, bao lần trao đổi, tâm người như đã tỏ thông duyên sự, tâm đạo thể hiện sự quí kính nơi long, như quả già sắp chin, mùi thơm Đạo lý  lan toả nơi đây, phảng phất mùi hương Đạo vị, làm phấn khởi tâm hồn của người phát ý: “Hiến dâng khu đất để tạo dựng cốc am cho nhà Sư dừng chân cảm hoá dân làng.” Một bữa nọ, Ông Bà Võ Phú thật sự trình bày với nhà Sư, muốn phát tâm dựng lên chiếc cốc. Có lẽ Ông Bà đã thượng lượng với nhau, thảo luận thuận tình, hôm nay mới mạnh dạn thưa thỉnh, trình bày ý nguyện chân thành với nhà Sư bằng ngôn từ tha thiết. Nhà Sư quá cảm động qua sự thể hiện tâm thành, nên đã hứa rằng: “Sẽ về trình lại với Đức Thầy Trưởng Giáo Đoàn, bậc bề trên đề Ngài chứng minh chấp nhận.”Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử