Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 3 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

c)  Xây dựng Tịnh Xá Ngọc Tòng:

Am cốc được dựng lên, hằng ngày được đi hoá duyên khất thực là một nguồn vui trong người Đạo Sĩ “Du Tăng Khất Sĩ Ra Đời. Chiếc Thuyền Giáo Hội Vớt Người Trầm Luân”. Không lâu Đức Thầy tới lui thăm viếng, có lúc Ngài đi tàu lửa, có lúc Ngài lại đi xe đò, có lúc Thầy Trò cùng đi xe đò, có khi Thầy Trò cũng cùng đi tàu lửa, đến đi qua lại, tới lui nhiều bận, nhiều kỳ. Khi vui Đức Thầy thố lộ tâm tình, Ngài nói nơi nầy có lý: “ mình có thể xây dựng cơ sở làm trung tâm, tới lui dễ dàng và thuận tiện lắm đấy con ạ…” Ông Bà Võ Phú thật sự rất vui mừng vi đáp trọn lời nguyền đã hứa, Ông Bà rất hoan hỷ khi nghe Đức Thầy chấp nhận, thế là nơi đây được xây dựng lên Ngôi Đạo tràng Tịnh Xá, Thầy đặt tên  “Tịnh Xá Ngọc Tòng”,Thầy nói:Sau nầy đâu đâu cũng đều qui tụ về  đây cả thảy”.

Tịnh Xá xây xong, tiếp tục Đức Thầy dạy xây dựng Tổ Đình, vì nơi đây là Trung tâm đi Nam cũng dễ, đi Bắc cũng thuận đường, xe lửa xe hơi gì cũng dễ dàng xin phương tiện, Thầy đặt tên là “Tổ

Đình Nam Trung” Đức Thầy còn dạy thêm rằng: “Thầy là Người Miền Nam ở tại  Tỉnh Sa Đéc, mà bước chân hành đạo và lập

đạo đầu tiên ở miền Trung, nên Thầy dùng địa điểm nầy làm Trung Tâm  để xây dựng “Tổ Đình Nam Trung” là như vậy”.

d) Thiết lập Nghĩa Trang:

Nghĩa trang Đèo Rù Rỳ được dựng lên để đáp ứng việc Tang Tế của Phật Tử  thành phố Nha Trang và những vùng phụ cận, mà Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung đã quan tâm cung cấp nhu cầu. Vì rằng: “Độ Sanh Độ Tử như nhau. Độ người sống trước kế sau độ linh hồn.” Không khí Nghĩa Trang thật vô cùng ấm cúng. Cảnh trí Nghĩa Trang thật trầm hùng huyền bí, ẩn chứa khíLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử