Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 5 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

e) Lập Cốc Định Thiền Viết Sử Liệu:

Âu, chuyện gì đến phải đến. Sau hai năm, khi Đức Thầy Giác An Viên tịch vào ngày Rằm tháng Bảy năm Tân Hợi (1971)

Tôi đã quyết định đóng cốc, “Tịnh khẩu Định thiền” ăn ngày một bữa ngọ trưa, không tiếp xúc với bất cứ một người nào, dù là

Tăng Sư hay người Cư Sĩ. Tìm chọn nơi tu tịnh. Nhưng, chẳng có nơi nào đáp ứng được điều kiện hợp với việc “Soạn Viết Sử Liệu Chung Quanh Sự Viên Tịch Của Đức Thầy Giác An”.

Thế là tôi quyết định dùng nơi đỉnh núi thuộc khu vực Nghĩa Trang, gần đèo Ru Rỳ để làm nơi “Viết Sử Liệu”. Tôi bèn chuẩn bị vật liệu xây cất cốc am, đèn dầu, đèn điện (dùng bằng pin ráp lại), phần chuẩn bị giấy bút, hình ảnh, tài liệu liên quan sự Viên tịch của Đức Thầy.

Sau Đại lễ Phật Đản năm 1973 tôi bắt đầu nhập thất 3 tháng, cho đến ngày 10 tháng Bảy Âm lịch là ngày xả tịnh để chuẩn bị tham dự Đại lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, lúc đó là tôi đã hoàn tất tài liệu cho tác phẩm “Lưu Kỷ”.

Đại lễ Vu Lan Bồn năm nay (1973) được ấn định tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Trung, An Khê, Và năm sau (1974) Đại  Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Hoà, Xã Nhơn Lý, Qui Nhơn. Bình Định. Tôi đã làm Thông báo gởi đi khắp các miền Tịnh Xá, sẽ thuyết trình tài liệu “Lưu Kỷ” trong 3 ngày, nhân dịp Đại lễ Kỷ  niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, ngày Mồng Một Tháng Hai Âm lịch năm 1975 tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung.

Tài liệu Chứng tích được hoàn thành tại “ĐỈNH ĐỒI LƯU KỶ” là nơi khai sơn lưu lại đời đời những kỷ niệm khó quên trong tâm hàng Môn Đồ Đệ Tử, Tứ Chúng của Đức Thầy Giác An.

Nơi đây cũng là nơi chứng tích ngàn năm, từ những giọt sương rơi trên “Mái Cốc Am Thiền” mãi thấm sâu vào lòng đời nhân thế, mà hằng đêm, hằng đêm nhỏ giọt ân tình.

Đêm về

nghe gió trêu sương.

Đọng từng giọt thắm,

tình thương đậm đà.Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony