Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 9 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

Người phụng đạo, “Thầy” hiền chứng đắc di chiếm Từ ngôn, dạy tâm kiên cố. Bao nhiêu thử thách đo lòng, bấy nhiêu gian truân cay đắng, duy chỉ dùng chữ “nhẫn” làm chất liệu kim cương, lấy chữ “nhục” chở che để tiến thủ trên đường dài cho sứ mạng.

Do vậy, đỉnh núi thiêng đã gợi cảm cuốn lôi kẻ môn đồ người hiếu tử, đặt chân lên chốn địa linh nầy, tạo thành dấu ấn, lưu chứng tích  ngàn sau.

Dù đã hơn ba mươi năm dài xa quê lìa cội, nhưng lòng vẫn canh cánh bên lòng, quan tâm đến tiền đồ Giáo Hội, chú ý đến những yếu điểm thuộc cơ sở tinh thần, mà nhất là nơi chứng tích linh thiêng, pháp mầu hiển hách: Đồi “LƯU KỶ” luôn ám ảnh lương tâm, niềm ưu  tư mãi cuộn tràng thao thức. Sau bao lần liên hệ, trải qua nhiều tháng rộng năm dài, dư âm như đã nối nguồn điễn lực, giao cảm tuyệt vời, sự quyết định từ nơi ơn trên Phật, Tổ, Thầy minh chứng, Giáo Hội thuận tình, dưới trên thâm cảm.

Thượng toạ Giác Phùng được đặc trách sự nghiệp, Phật sự dấn thân, thiết lập dự án, trình Giáo Hội xét duyệt, qua Chính quyền điạ phương xác chứng, với niềm hoan hỷ chung lo cho tiến trình xây dựng.

Dự án đã bắt đầu khởi công, như bánh tét lột lần. Tuy vậy, vì đây là Phật sự qui mô, một công trình vĩ đại, tạo xây Thánh tích để đời. thì có lẽ ơn trên gia hộ, Phật Tổ độ trì, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, dũ niềm lân mẫn.

Rồi đây, “Phật Tích Tứ Động Tâm” thành tựu, làm nơi ôn tập  lịch sử Phật Tổ ngàn xưa. “Thánh Tượng Đức Quán Thế Âm” sừng sững, từ đỉnh cao nhìn xuống Ta Bà, quán xét tiếng khổ tối tăm nơi biển hồng trần đắm luỵ, độ thoát bao cảnh nạn tai, vượt qua muôn ngàn khổ ách ! “Đức Di Lặc” hiện thân, mang niềm an vui trải khắp cõi đời, chúng sanh an lạc, khách tham quan sẽ hàiLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử