Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 5 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

e) Lập Cốc Định Thiền Viết Sử Liệu:

Âu, chuyện gì đến phải đến. Sau hai năm, khi Đức Thầy Giác An Viên tịch vào ngày Rằm tháng Bảy năm Tân Hợi (1971)

Tôi đã quyết định đóng cốc, “Tịnh khẩu Định thiền” ăn ngày một bữa ngọ trưa, không tiếp xúc với bất cứ một người nào, dù là

Tăng Sư hay người Cư Sĩ. Tìm chọn nơi tu tịnh. Nhưng, chẳng có nơi nào đáp ứng được điều kiện hợp với việc “Soạn Viết Sử Liệu Chung Quanh Sự Viên Tịch Của Đức Thầy Giác An”.

Thế là tôi quyết định dùng nơi đỉnh núi thuộc khu vực Nghĩa Trang, gần đèo Ru Rỳ để làm nơi “Viết Sử Liệu”. Tôi bèn chuẩn bị vật liệu xây cất cốc am, đèn dầu, đèn điện (dùng bằng pin ráp lại), phần chuẩn bị giấy bút, hình ảnh, tài liệu liên quan sự Viên tịch của Đức Thầy.

Sau Đại lễ Phật Đản năm 1973 tôi bắt đầu nhập thất 3 tháng, cho đến ngày 10 tháng Bảy Âm lịch là ngày xả tịnh để chuẩn bị tham dự Đại lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, lúc đó là tôi đã hoàn tất tài liệu cho tác phẩm “Lưu Kỷ”.

Đại lễ Vu Lan Bồn năm nay (1973) được ấn định tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Trung, An Khê, Và năm sau (1974) Đại  Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Hoà, Xã Nhơn Lý, Qui Nhơn. Bình Định. Tôi đã làm Thông báo gởi đi khắp các miền Tịnh Xá, sẽ thuyết trình tài liệu “Lưu Kỷ” trong 3 ngày, nhân dịp Đại lễ Kỷ  niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, ngày Mồng Một Tháng Hai Âm lịch năm 1975 tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Tòng, Tổ Đình Nam Trung.

Tài liệu Chứng tích được hoàn thành tại “ĐỈNH ĐỒI LƯU KỶ” là nơi khai sơn lưu lại đời đời những kỷ niệm khó quên trong tâm hàng Môn Đồ Đệ Tử, Tứ Chúng của Đức Thầy Giác An.

Nơi đây cũng là nơi chứng tích ngàn năm, từ những giọt sương rơi trên “Mái Cốc Am Thiền” mãi thấm sâu vào lòng đời nhân thế, mà hằng đêm, hằng đêm nhỏ giọt ân tình.

Đêm về

nghe gió trêu sương.

Đọng từng giọt thắm,

tình thương đậm đà.Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử