Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 7 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

“Bát cơm xin nngàn nhà.

Thân chơi muôn dặm xa.”

------

“Tay Ôm Bình Bát Hoá Duyên.

“Chân Không  giữ trọn lời nguyền tại Phi.

“Đầu Trần  nắng táp sá chi.

“Du Tăng Khất Sĩ, Bát Y bên mình”.

Rời trại tỵ nạn Palawan Phi Luật Tân cuối năm 1981 định cư  tại Hoa Kỳ, tôi mới bắt đầu liên lạc về quê để tìm cách nhờ chuyển tập “LƯU KỶ” ra hải ngoại. Qua rất nhiều lần chuyển, gửi bằng Bưu điện có, bằng người đi định cư mang theo có. Tài liệu được gom kết đầy đủ. Phải chăng đây là một cơ duyên hãn hữu, Phật lực nhiệm mầu, gia hộ cho nguyện vọng chánh chân được làm sống dậy trong tư tưởng Kính Đạo Thờ Thầy, mà tập “LƯU KỶ” được đánh máy, sắp xếp thứ lớp, chương mục, hình ảnh linh động, do nhà Xuất Bản Nguồn Sống ấn hành một cách Tự do tại Thành phố San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ, phổ biến khắp muôn phương từ hải ngoại đến quốc nội

III) Thiền Viện Giác An, Ngôi Quí Tự

Ngày tháng trôi qua, trên dưới bốn mươi (40) năm dài đằng đẵng, trường đời thay đổi, thế sự chuyển xoay, cơ tạo hoá diễn bày  lắm chuyện trớ trêu chuyển biến, thế nước lòng dân cũng đã thay ngôi đổi chủ, những vũng sình lầy nay đã biến thành những lâu đài vòi vọi, có nhiều phố thị thay vì những nơi nhầy nhuạ! đốn hèn! truỵ lạc,  tang thương !

Nhưng, Đạo lý vẫn ngàn năm bất biến, dành cho những bậc Chánh Chơn, vững vàng như núi cao biển rộng, cứng chắc như kimLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử