Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 9 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

Người phụng đạo, “Thầy” hiền chứng đắc di chiếm Từ ngôn, dạy tâm kiên cố. Bao nhiêu thử thách đo lòng, bấy nhiêu gian truân cay đắng, duy chỉ dùng chữ “nhẫn” làm chất liệu kim cương, lấy chữ “nhục” chở che để tiến thủ trên đường dài cho sứ mạng.

Do vậy, đỉnh núi thiêng đã gợi cảm cuốn lôi kẻ môn đồ người hiếu tử, đặt chân lên chốn địa linh nầy, tạo thành dấu ấn, lưu chứng tích  ngàn sau.

Dù đã hơn ba mươi năm dài xa quê lìa cội, nhưng lòng vẫn canh cánh bên lòng, quan tâm đến tiền đồ Giáo Hội, chú ý đến những yếu điểm thuộc cơ sở tinh thần, mà nhất là nơi chứng tích linh thiêng, pháp mầu hiển hách: Đồi “LƯU KỶ” luôn ám ảnh lương tâm, niềm ưu  tư mãi cuộn tràng thao thức. Sau bao lần liên hệ, trải qua nhiều tháng rộng năm dài, dư âm như đã nối nguồn điễn lực, giao cảm tuyệt vời, sự quyết định từ nơi ơn trên Phật, Tổ, Thầy minh chứng, Giáo Hội thuận tình, dưới trên thâm cảm.

Thượng toạ Giác Phùng được đặc trách sự nghiệp, Phật sự dấn thân, thiết lập dự án, trình Giáo Hội xét duyệt, qua Chính quyền điạ phương xác chứng, với niềm hoan hỷ chung lo cho tiến trình xây dựng.

Dự án đã bắt đầu khởi công, như bánh tét lột lần. Tuy vậy, vì đây là Phật sự qui mô, một công trình vĩ đại, tạo xây Thánh tích để đời. thì có lẽ ơn trên gia hộ, Phật Tổ độ trì, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, dũ niềm lân mẫn.

Rồi đây, “Phật Tích Tứ Động Tâm” thành tựu, làm nơi ôn tập  lịch sử Phật Tổ ngàn xưa. “Thánh Tượng Đức Quán Thế Âm” sừng sững, từ đỉnh cao nhìn xuống Ta Bà, quán xét tiếng khổ tối tăm nơi biển hồng trần đắm luỵ, độ thoát bao cảnh nạn tai, vượt qua muôn ngàn khổ ách ! “Đức Di Lặc” hiện thân, mang niềm an vui trải khắp cõi đời, chúng sanh an lạc, khách tham quan sẽ hàiLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony