LỜI CẨN BẠCH Print
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 03:38

LỜI CẨN BẠCH
Của Đoàn Du Tăng Thế Giới

Chúng tôi chư Tăng Khất Sĩ vốn có truyền thống thực hành hạnh du tăng, nên việc đi hành đạo là điều cần thiết cho sự tu học và hoằng pháp lợi sanh, chúng tôi đã thành lập “Ðoàn Du Tăng Thế Giới” vào ngày 28 tháng 4 năm 2009 tại Bắc California, Chính quyền Tiểu Bang cũng như Chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ đã chấp thuận cấp phép.

Không gì cao quý và tốt đẹp hơn trong cuộc sống người Tu sĩ Phật giáo, thực hiện phép Lục Hòa Phật dạy, thì hạnh phúc biết bao. chúng tôi đã từng mang hoài bão “Phụng Sự Lý Tưởng Hòa Bình” không những cho xứ sở quê hương mà cho tất cả; muốn được vậy, chỉ có phương hướng đoàn kết các hệ phái Phật giáo, các Tôn giáo, các sắc tộc là điều kiện tiên quyết và thiết thực hơn hết. Tuy nhiên, lý tưởng ấy không phải một sớm một chiều mà kết hợp được một cách dễ dàng, nhưng chúng tôi đã cố gắng hành trì hạnh Du Tăng Khất Sĩ, đó là sứ mệnh thiêng liêng, phụng đạo giúp đời. Hạnh nguyện chính đáng của người tu là “Tinh Tấn và Giải Thoát.”

Đức Phật sau khi Chứng Quả Thành Đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã không quản ngại gian khổ, lên đường hoằng hóa suốt 49 năm ròng rã, giải thoát mọi buộc ràng ở thế gian, Ngài dấn thân truyền bá Giáo pháp, độ khắp muôn loài. Sau thời Pháp đẩu tiên nơi vườn Lộc Uyển, độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như đang tu ở đó. Ngài bảo: “Các ông hãy đi đi, hãy mang Chánh Pháp đến với tất cả những ai hữu duyên trên thế gian nầy.”

Thật là cao cả thay, thật là vĩ đại thay, hạnh Phật trong sáng tuyệt vời, lời Phật hãy còn văng vẳng bên tai, lẽ nào chúng ta đành buông xuôi chỉ vì danh lợi! Thời nay đứng trước thảm trạng xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán, vật chất thạnh hành, chúng sinh điên đảo! Chúng tôi quyết tâm thực hiện hạnh nguyện “Xả ly Giải thoát”. Với hoài bão đó, chúng tôi tha thiết cầu thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, Hệ phái, Tông môn, Sắc tộc đến Tín đồ, cộng đồng xã hội cùng nhau tham gia hợp tác thực hành lời Phật dạy, thì phúc lạc cho nhân loại lắm thay.

Thời gian qua, Ðoàn Du Tăng Thế Giới đã chuyển bánh xe hành đạo, miệt mài đây đó, xuyên qua nhiều thành phố, nhiều tiểu bang Hoa kỳ. Năm nay nhân mùa Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, chúng tôi tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ðệ Nhị Chu Niên Đoàn Du Tăng Thế Giới” không ngoài mục đích nhằm tổng kết ưu khuyết điểm trong thời gian qua và Đại hội mở rộng để trao đổi kinh nghiệm trên bước đường thực hành hạnh nguyện “Sứ Giả Như Lai.” Cũng là dịp Tứ chúng Phật tử chúng ta cùng nhau hội họp, bàn thảo kế hoạch phục vụ Phật Pháp, phụng sự chúng sanh giữa thời đại nhiễu nhương, thiên tai địa ách.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu với lòng ngưỡng cầu báo đáp thâm ân Chư Phật, Chư liệt vị Tổ Thầy, Cha Mẹ nhiều đời, Cửu Huyền thất Tổ . Hàng Phật tử hân hoan sắm sửa trai diên tứ sự, dường Tam bảo.

Ban tổ chức thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, thuộc các Quốc gia, Hệ phái, Tông môn, hoan hỷ quang lâm tham dự Đại hội và Đại lễ Vu Lan Bồn năm nay. (2011)

ĐOÀN DU TĂNG THẾ GIỚI

Last Updated on Monday, 08 August 2011 04:07